guideubon

 

แถลงข่าวงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9

ubon-book-fair-2017-02.jpg

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการ ดำเนินงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน "สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 9"

ubon-book-fair-2017-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานีและองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ร่วมกันจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 หรือ UBON BOOK FAIR ภายใต้แนวคิด "อ่านเพื่อรู้ สู่มหานครแห่งการอ่าน" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12-20 สิงหาคม 2560 ที่สุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรณรงค์ กระตุ้นและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รักการอ่านและร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มากขึ้น รวมทั้งเห็นคุณค่า การแสวงหาความรู้ผ่านการอ่านจากสื่อต่างๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

กิจกรรมในงาน จะมีทั้งการออกร้านจำหน่ายหนังสือ นิทรรศการด้านการเรียนรู้ กิจกรรมทักษะทางวิชาการ การอบรมสัมมนา การฝึกทักษะงานฝีมือ การเข้าถึงนักเขียน นักแสดงชื่อดัง และที่พลาดไม่ได้ในปีนี้กับกิจกรรมวันแม่ นิทรรศการศาสตร์พระราชา และกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอก การนำเสนอเส้นทางอาชีพฯลฯ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 2 แสนคน ตลอด 9 วัน 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511