guideubon

 

UBON BOOK FAIR 2017 แบบรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในงาน

ubon-book-fair-2017-01.jpg

แบบรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในงาน.. คลิก..สมัคร... ฟรี.. ได้ที่นี้

แบบรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเภท ธุรกิจ

เรื่องเสวนา ธุรกิจ 3 ท่านนักธุรกิจถิ่นอุบล
-คุณสมชาติ พงคพนาไกร
-คุณสุเชษฐ ตริยางกูรศรี
- คุณมีชัย แต้สุจริยา
วันที่ 13 ส.ค 60 เวลา 13.30-15.00 น.
สถานที่ ห้องทับทิมสยาม 4
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/HrWLK44oeEjc7cgo2

เรื่อง วิเคราะห์เศรษฐกิจ พิชิตการลงทุน Momentum Investor
- คุณเผดิมภพ สงเคราะห์
วันที่ 16 ส.ค 60 เวลา 10.00-12.00 น.
สถานที่ ห้องปทุมชาติ
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/iC7dUfnQheq3Ba2w2

เรื่อง เทคนิคการเทรด Forex เป็นอาชีพ
- คุณเกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา
วันที่ 19 ส.ค 60 เวลา 13.30-15.30 น.
สถานที่ ห้องปทุมวัน
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/z1EcwWimUNfQfy8H3

แบบรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิกรรม ประเภท HOW TO

เรื่อง หาว ห่าวไม่รู้ไม่ได้
- คุณวรมนต์ ดำรงศิลป์สกุล
วันที่ 13 ส.ค 60 เวลา 13.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องปทุมชาติ
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/5IjZ5ghz4oQ0ohjm2

เรื่อง สร้างโลกธุรกิจใหม่ด้วย Line@
- คุณโซอี้ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชน์
วันที่ 18 ส.ค 60 เวลา 13.00-15.00 น.
สถานที่ ห้องปทุมทิพย์
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/hOtjOrJkJcBHspvY2

แบบรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิกรรม ประเภท ศาสตร์พระราชา

เรื่อง ในหลวง แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน
- คุณ เอกชัย วรรณแก้ว
วันที่ 13 ส.ค 60 เวลา 13.30-15.30 น.
สถานที่ ห้อง ทับทิมสยาม 4
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/JMTChD0o74rfLanh1

เรื่อง รอยพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
- พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
วันที่ 14 ส.ค 60 เวลา 14.00-15.30 น.
สถานที่ ห้องทับทิมสยาม 4
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/dloeH2ZVw7rXr4zh1

เรื่อง เสวนาใต้ร่มพระบารมีในหลวงเสด็จเยือนอุบลฯ 12 ครั้ง
- อ.ปัญญา แพงเหล่า
วันที่ 15 ส.ค 60 เวลา 13.00-15.00 น.
สถานที่ ห้องปทุมวัน
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/eOvxLvq8iWWIQzm92

เรื่อง ธรรมดีที่พ่อทำ
- คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
วันที่ 18 ส.ค 60 เวลา 13.00-15.00 น.
สถานที่ ห้องปทุมชาติ
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/rloFSTPGX2KkGfsn2

เรื่อง ธรรมเนียบพระบรมศพ และพระศพเจ้านาย
- อาจาร์นนทพร อยู่มั่งมี
- คุณธงชัย ลิขิตพรสววค์
วันที่ 19 ส.ค 60 เวลา 14.30-16.00 น.
สถานที่ เวทีกลาง SF
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/ArElhwlLPYXLMdmy2

เรื่อง ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ 9
- ศ. พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
วันที่ 19 ส.ค 60 เวลา 13.30-15.00 น.
สถานที่ ห้องปทุมมาศ
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/URQmbiS49i2iDkY13

เรื่อง เบื้องหลังการเสด็จประพาสยุโรปของในหลวงรัชกาลที่ 9
- คุณไกรฤกษ์ นานา
วันที่ 20 ส.ค 60 เวลา 15.30-17.00 น.
สถานที่ เวทีกลาง SF
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/jG0Vl52SkHHy06A33

แบบรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเภท ติวเตอร์

เรื่อง เตรียมฟิต พิชิตหมอ
- ครูพี่ทาม์ย
วันที่ 19 ส.ค 60 เวลา 13.00-15.00 น.
สถานที่ ณ ห้องปทุมทิพย์
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/qiRVB8dF4SBoMPbN2

แบบรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเภท เกษตร

เรื่อง สร้างงานทำเงิน ด้วยการปลูกมะพร้าว
- ผศ.ประสงค์ ทองยงค์
วันที่ 14 ส.ค 60 เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที่ ห้องทับทิมสยาม 5
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/AAUY917IriJnzpas1

เรื่อง ไผ่ พืชเศรษฐกิจที่ต้องปลูก
- รศ.ธัญพิสิฐ พวงจิก
- คุณนิมิตร สื่อเจริญสม
วันที่ 14 ส.ค 60 เวลา 13.00-15.00 น.
สถานที่ ห้องทับทิมสยาม 5
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/tR3mGPPpMaJjqbYI2

แบบรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเภท นักเขียน

เรื่อง ไปใช้ชีวิตซะ
- DR.POP อ.ป๊อป ฐาวรา สิริพฒน์
วันที่ 13 ส.ค 60 เวลา 14.00-16.00 น.
“คุณเกิดมาเป็นผู้เลือก คุณจะเลือกมีชีวิตที่ดีและดีขึ้นเรื่อยๆ”
สถานที่ ณ เวทีกลาง SF
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/UAbj0iMH1Et6wJRC2

เรื่อง เปลี่ยนวาสนาด้วยวาจาตนเอง
- อ.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
วันที่ 13 ส.ค 60 เวลา 13.30-15.30 น.
“ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพจิตและบุคลิกภาพที่พาพวกเรา
เปลี่ยนวาสนาด้วยวาจาตนเอง”
สถานที่ ห้องปทุมทิพย์
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/S3JI1MEtcZGUROil1

เรื่อง UBONNOVATION : อุบลนครแห่งปัญญา ราชธานีแห่งนวัตกรรม
- ดร. ปริญเนตร สุวรรณศรี (ครูโน๊ต จิตอัจฉริยะ)
วันที่ 14 ส.ค 60 เวลา 13.30-15.00 น.
สถานที่ ณ ห้องปทุมทิพย์
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/gnx8lJZ327yb9drm2

เรื่อง เราต่างเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กัน
- คุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันทร์)
วันที่ 15 ส.ค 60 เวลา 14.00-15.30 น.
“เพราะทุกคนล้วนมีคุณค่า มีแสงสว่างในตัวเอง
เราต่างเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กัน”
สถานที่ ณ ห้องปทุมมาศ
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/KEnSC69zglI4eDo53

เรื่อง ค้นพบพรสวรรค์ ปั้นเงินล้าน
- ครูหงษ์ สแกนลายนิ้วมือ
วันที่ 20 ส.ค 60 เวลา 13.00-15.00 น.
“พรสวรรค์ ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ เพื่อให้ใช้พรแสวงหาได้ถูกที่เพียงปลายนิ้ว”
สถานที่ ณ เวทีกลาง SF
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/lKUQGbNRRa6R5oUn2

แบบรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเภท โหราศาสตร์

เรื่อง ถอดรหัสพลังตัวเลข เบอร์มือถือ สร้างแรงดึดดูดความสำเร็จ
- อ.นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนนท์
วันที่ 19 ส.ค 60 เวลา 16.00-17.30 น.
“ถอดรหัสพลังตัวเลข เบอร์มือถือสร้างแรงดึงดูดความสำเร็จ ”
สถานที่ ณ เวทีกลาง SF
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/c5QDc8xlV4CuAKPs2

ชมภาพยนตร์ "ในหลวงรัชกาลที่ 9"

เรื่อง ชมภาพยนตร์ "ในหลวงรัชกาลที่ 9"
- รอบ 11:00 – 12.00 น. สารคดีพระราชประวัติ
- รอบ 12:30 – 13.30 น. สารคดีใต้ร่มพระบารมีในหลวงเสด็จฯเยือนอุบล
- รอบ 14:00 – 15.00 น. สารคดีพระอัจฉริยะภาพด้านดนตรี
สถานที่ ชมฟรีทุกวันในโรงภาพยนตร์ SF Cinema โรง 1 สุนีย์ทาวเวอร์
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/1Y0WJRZAz5vq2ZVA2

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511