guideubon

 

UBON BOOK FAIR 2017 นิทรรศการศาสตร์พระราชา

ร่วมน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

*นิทรรศการสืบสานศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี
*เชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
*ร่วมฟังเสวนา "เรื่องราวความประทับใจและแง่คิดดีๆ จากผู้เดินตามรอยพระยุคลบาท"
*ชมภาพยนตร์ "ในหลวงรัชกาลที่ 9"
-รอบ 11:00 -12.00 น. สารคดีพระราชประวัติ
-รอบ 12:30 - 13.30 น. สารคดีใต้ร่มพระบารมีในหลวงเสด็จฯเยือนอุบล
-รอบ 14:00 - 15.00 น. สารคดีพระอัจฉริยะภาพด้านดนตรี
ชมฟรีทุกวัน ใน โรงภาพยนตร์ SF Cinema โรง 1 สุนีย์ทาวเวอร์ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้ง ที่ 9 วันที่ 12- 20 สิงหาคม โทร.045-352949

ผู้ที่สนใจสามารถ สมัคร ..ฟรี...ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้

เรื่อง ในหลวง แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน
คุณ เอกชัย วรรณแก้ว
วันที่ 13 ส.ค 60 เวลา 13.30-15.30 น.
สถานที่ ห้องปทุมวัน
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/JMTChD0o74rfLanh1

เรื่อง รอยพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ
พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
วันที่ 14 ส.ค 60 เวลา 14.00-15.30 น.
สถานที่ ห้องทับทิมสยาม 4
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/dloeH2ZVw7rXr4zh1

เรื่อง เสวนาใต้ร่มพระบารมีในหลวงเสด็จเยือนอุบลฯ 12 ครั้ง
อ.ปัญญา แพงเหล่า
วันที่ 15 ส.ค 60 เวลา 13.00-15.00 น.
สถานที่ ห้อมปทุมวัน
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/eOvxLvq8iWWIQzm92

เรื่อง ธรรมดีที่พ่อทำ
คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
วันที่ 18 ส.ค 60 เวลา 13.00-15.00 น.
สถานที่ ห้องปทุมชาติ
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/rloFSTPGX2KkGfsn2

เรื่อง ธรรมเนียบพระบรมศพ และพระศพเจ้านาย
อาจาร์นนทพร อยู่มั่งมี
คุณธงชัย ลิขิตพรสววค์
วันที่ 19 ส.ค 60 เวลา 14.30-16.00 น.
สถานที่ เวทีกลาง SF
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/ArElhwlLPYXLMdmy2

เรื่อง ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ 9
ศ. พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
วันที่ 19 ส.ค 60 เวลา 13.30-15.00 น.
สถานที่ ห้อมปทุมมาศ
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/URQmbiS49i2iDkY13

เรื่อง เบื้องหลังการเสด็จประพาสยุโรปของในหลวงรัชกาลที่ 9
คุณไกรฤกษ์ นานา
วันที่ 20 ส.ค 60 เวลา 15.30-17.00 น.
สถานที่ เวทีกลาง SF
ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/jG0Vl52SkHHy06A33

ศาสตร์พระราชา-01.jpg

ศาสตร์พระราชา-03.jpg

ศาสตร์พระราชา-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511