guideubon

 

พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสืออุบล UBON BOOK FAIR 2015

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-58-09.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 22 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสุนีย์ทาวเวอร์ ขอเชิญร่วมพิธีเปิด งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 7 “อ่านสร้างอาชีพ” (Read for inspiring careers) วันที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 12.30 น. ณ เวลทีกลาง ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ พบกับ

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-58-10.jpg

- การแสดงของ น้องไอซ์ The Voice Kids Thailand #3

- แขกรับเชิญ คุณเอกชัย เจียรกุล พูดถึง "แรงบันดาลใจในการเล่นกีตาร์คลาสสิค"

- นายสุทัศน์ ตริยางกูรศรี กล่าวรายงานการจัดงาน

- คุณสุนีย์ ตริยางกูรศรี มอบทุนซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน มูลค่า 154,000 บาท และสำหรับการแข่งขันทักษะด้านวิชาการฯ มูลค่า 292,200 บาท

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-58-11.jpg

- บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มอบหนังสือและสื่อการเรียน มูลค่า 200,000 บาท

- สำนักพิมพ์ นาคา มอบหนังสือ แก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคุณเบญจชาย ตริยางกูรศรี

- นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดงาน

- แขกรับเชิญ คุณทิม พิธา - คุณต่าย seasanchange "ความรัก คือ การตกหลุมรักหลายๆ ครั้ง"

- แขกรับเชิญ อ.หม่อม มณฑล สายทัศน์ "บุญติดจรวด"

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511