guideubon

 

UBON BOOK FAIR 2015 กิจกรรมวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 7 ๊UBON BOOK FAIR 2015 กิจกรรมวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558

ubon-book-fair-08-08-2015.jpg

ubon-book-fair-08-08-2015-แจ่มใส.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511