guideubon

 

สัปดาห์หนังสืออุบล 59 ชมฟรี! อยากรวย ห้ามพลาด!

ubonbookfair-อยากรวย-01.jpg

พบกับนักเขียนในกลุ่มธุรกิจที่จะมาให้ความรู้ แนะแนวทางรวยให้กับทุกท่าน ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 วันที่ 6-14 สิงหาคม 2559 ดังนี้

วันที่ 9 สิงหาคม 2559

>> คุณวรมน ดำรงศิลป์สกุล, คุณภัทรพล เหลือบุญชู "เสวนาการตลาดออนไลน์ สไตล์จีน ไทย ญี่ปุ่น"

วันที่ 10 สิงหาคม 2559

>> คุณโจ วรรณพิณ,คุณณัฏฐกร ปาระชัย "Start Up Model Readery"

วันที่ 12 สิงหาคม 2559

>> ดร.ขวัญนภา ชูแสง "เคล็ดลับอัพค่าตัวด้วยพลังแห่งคุณค่าสูงสุด"
>> ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ "นับหนึ่ง...กว่าจะถึงสองหมื่นห้าพันล้านก้าว"

วันที่ 14 สิงหาคม 2559

>> จักรพงษ์ เมษพันธ์ุ "บริหารการเงินส่วนบุคคลที่คุณต้องรู้" เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปทุมทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

ubonbookfair-อยากรวย-02.jpg

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 วันที่ 6-14 สิงหาคม 2559 งานนี้ชมฟรี  Ubonbookfair สำรองที่นั่ง โทร. 045-352949

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511