guideubon

 

เชิดชูเกียรติ คนดี มูนมังเมืองอุบล ประจำปี 2561

มูนมังเมืองอุบล-ปี2561-04.jpg

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ในงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 มีการประกาศผู้ได้รับรางวัล คนดี มูนมังเมืองอุบลฯ ประจำปี 2561 จำนวน 6 ท่าน กับอีก 1 องค์กร ได้แก่

1.สาขาศิลปะการแสดง นายฉลาด ส่งเสริม

2.สาขาศิลปกรรม นายเทอดศักดิ์ ไชยกาล

3.สาขาวรรณกรรม รศ.นพดล จันทร์เพ็ญ

4.สาขาสื่อ นายชลธิษ จันทร์สิงห์

5.สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม นางธนพรรณ แก้วจันดี

6.สาขาเกษตรกรรม นายปิยทัศน์ ทัศนิยม 

7.ประเภทองค์กร/กลุ่ม ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

โดยจะมีพิธีมอบรางวัล "คนดี มูนมังเมืองอุบลฯ" ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ เวทีชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์

หลังจากนั้น เวลา 13.00 น. เชิญร่วมงานเสวนาหัวข้อ "อุบลเมืองนักปราชญ์ ราชธานีแห่งหมอลำ" พร้อมชมการแสดงจาก นายฉลาด ส่งเสริม (ป.ฉลาดน้อย) ศิลปินแห่งชาติ ปี 2549 สาขาศิลปะการแสดง และคณะ

มูนมังเมืองอุบล-ปี2561-05.jpg

สำหรับรางวัล "คนดี มูนมังเมืองอุบล" เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี นี้ มีระบบการคัดเลือกแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เกณฑ์ในการคัดเลือก เกิดจากผลงานที่มีคุณค่าต่อตัวท่าน และเกิดประโยชน์ต่อสังคม จากการนำเสนอรายชื่อในกลุ่มคณะกรรมการคัดสรร โดยไม่ต้องใช้เอกสาร หรือมีเกณฑ์การคัดสรรที่ซับซ้อน เพราะให้เป็นเวทีที่สามารถค้นหาคนดีที่ไม่แสดงตัวตนในสังคมมากนัก เวทีนี้อาจไม่สามารถนำเสนอได้กว้างขวาง ครบถ้วน แต่ก็เป็นความตั้งใจของคณะกรรมการที่เปิดเป็นเวทีเล็กๆ ร่วมกันค้นหาและยกย่องเชิดชูคนดีอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง

วัตถุประสงค์ของโครงการ ยังคงเป็นเรื่องของการเชิดชู ให้กำลังใจ กับคนดีของเมืองอุบลในด้านต่างๆ อีกทั้งเป็นเวทีที่ต้องการให้บุคคลทั่วไป ได้รับทราบ มองเห็น สืบทอดแรงบันดาลใจ เกิดการเรียนรู้ และนำไปใช้ในการทำความดีเพื่อสังคม หรือเพื่องานของตน บุคคลที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ในแต่ละสาขา เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ผลงานของท่านหรือการวางตัวของท่าน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเยาวชน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511