guideubon

 

มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย พบ The Idol Reading

มหัศจรรย์การอ่าน-เด็กปฐมวัย-01.jpg

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ประจำปี 2562 เป็นครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 ณ สุนีย์ทาวเวอร์ มีการจัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยใน ภูมิภาค” เพื่อสื่อสารสังคมให้เห็นถึงความสําคัญของการใช้พลังหนังสือและกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสุขภาวะเด็กปฐมวัย (สองครั้งแรก จัดที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่)

มหัศจรรย์การอ่าน-เด็กปฐมวัย-02.jpg

นอกจากการจัดแสดงงานที่น่าสนใจ ทั้งงานวิชาการ กิจกรรมปฏิบัติการ และงานอบรมต่างๆ เช่น โซนอุบลคนมักอ่าน โซนอ่านอุ่นรัก โซนอ่าน เล่น สร้างสุข โซนนิทรรศการ ฯลฯ แล้ว ยังมีการอบรมปฏิบัติการ (Workshop) จากบรรณาธิการและนักเขียนชื่อดังอีกมากมาย ได้แก่ 

มหัศจรรย์การอ่าน-เด็กปฐมวัย-03.jpg

- วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 พบ The Idol Reading : "หนังสือดี สร้างลักษณะนิสัยที่ดีในเด็ก" วิทยากรโดย อาจารย์เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (อ.ตุ๊บปอง) ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

- วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 พบ The Idol Reading : "ปลดล็อกสมองเด็กไทยด้วยนวัตกรรมหนังสือ อ่าน อาน อ๊าน" วิทยากรโดย ระพีพรรณ พัฒนาเวช กรรมการมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และ เกื้อกมล นิยม นักวิชาการ ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

มหัศจรรย์การอ่าน-เด็กปฐมวัย-04.jpg

- วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 พบ The Idol Reading : " อ่าน...หนังสือดี กับครูชีวันเล่น...แผ่นพับสร้างสรรค์ กับครูเอ๋" วิทยากรโดย ครูชีวัน วิสาสะ และคุณวิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

- วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 หัวข้อ MoJo : Mobile Journalist Reading : นักสื่อสารสร้างสรรค์พลังอ่าน วิทยากรโดยเครือข่ายนักสื่อสาร/คิดดีไอดอล ฮาริส มาศชายและปริฉัตร กิจนิตย์ชีว์ และ สุดใจ พรหมเกิด ประธานมูลนิธืสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

- วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 หัวข้อ เสวนาและปฏิบัติการ : "กองทุนสุขภาพตำบล ฐานพลังพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน" เสวนาโดย วรเชษฐ เขียวจันทร์ สุดใจ พรหมเกิด มีนา ดวงราษี ดำเนินรายการโดย วิสุทธิ บุญญะโสภิต ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

มหัศจรรย์การอ่าน-เด็กปฐมวัย-06.jpg

- วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 พบ The Idol Reading : "สร้างสรรค์สื่อ สร้างพลังแห่งการอ่าน" วิทยากรโดย อาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์ ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

มหัศจรรย์การอ่าน-เด็กปฐมวัย-05.jpg

- วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 พบ The Idol Reading : "ปฏิบัติการอ่านยกกำลังสุขเพื่อเด็กปฐมวัย" วิทยากรโดย มูมู่ : ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

มหัศจรรย์การอ่าน-เด็กปฐมวัย-07.jpg

- วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 พบ The Idol Reading : "ปฏิบัติการศิลปะการ์ตูนเพื่อส่งเสริมพลังการอ่าน" วิทยกรโดย ครูอ๋า: สิทธิพร กุลวโรตตมะ ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

มหัศจรรย์การอ่าน-เด็กปฐมวัย-08.jpg

- วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 หัวข้อ"Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย " วิทยกรโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

มหัศจรรย์การอ่าน-เด็กปฐมวัย-09.jpg

- วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 หัวข้อ Movement,Music & Reading for EF (Executive Funtion) วิทยากรโดย ครูก้า : กรองทอง บุญประคอง และวิชชุวรรณ ศรีมาศ ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ Workshop งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่