guideubon

 

สนุกกับกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ English Village

การเล่นบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลอง English Village สนุกกับกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กับ 5 ฐานการเรียนรู้ในหมู่บ้านภาษาอังกฤษ พร้อมรับ Certificate รับรองผล ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 วันที่ 6-14 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 - 16.00 น. บริเวณชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ (ทางเข้าสวนน้ำ)

ubonbookfair-English-Village-01.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511