guideubon

 

เส้นทางเกษตร ความรู้การเกษตรสมัยใหม่ งานสัปดาห์หนังสืออุบล 2559

เส้นทางเกษตร ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 วันที่ 6-14 สิงหาคม 2559 พบกับกลุ่มเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ที่จะมาให้ความรู้การเษตรสมัยใหม่ ดังนี้

วันที่ 6 สิงหาคม 2559

>> คุณรณภพ สาระโชติ "กุ้งชีวจิตเลี้ยงแล้วรวย" เวลา 12.00-13.30 น. เวทีชั้น G

วันที่ 7 สิงหาคม 2559

>> คุณวิชัย พรหมมิ "ปรุงดินก่อนปลูก" เวลา 12.00-13.30 น. ที่เวทีชั้น G
>> คุณประทีป มายิ้ม "การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง สไตล์ ชีววิถี" ลงทุนหลักร้อย รับหลักแสน เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องทับทิม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์
>> อ.ชาตรี ต่วนศรีแก้ว "เกษตรอย่างง่าย รายได้พอเพียง สไตล์ ครูชาตรี" เวลา 13.00-16.00 น. ที่ห้องทับทิม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

วันที่ 11 สิงหาคม 2559

>> ณัชคิรากร ดำชมทรัพทย์/คุณศิราพร สิงหลักษณ์ "เสวนา สร้างอาชีพรายได้อย่างมั่นคง ด้วยกล้วยน้ำว้า" เวลา 13.30-15.30 น. ที่ทับทิม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

วันที่ 12 สิงหาคม 2559

>> คุณธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์/คุณอภิชาติ นาคประสงค์ "มะละกออีสาน ปลูกกินเองได้ ปลูกขายรวย" เวลา 13.00-15.30 น. ที่ห้องทับทิม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

วันที่ 13 สิงหาคม 2559

>> โจน จันได "เกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความสุข" เวลา 12.00-13.30 น. ที่ชั้น G
>> คุณเสถียร จันทร์เจ้าฉาย จากมารยาทฟาร์ม
>> คุณสมชาติ พงคพนาไกร "นวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร

วันที่ 14 สิงหาคม 2559

>> คุณปิยะทัศน์ ทัศนิยม "การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดศัตรูพืช" เวลา 12.00 - 13.30 น. ที่ชั้น G 

ubonbookfair-เส้นทางเกษตร-01.jpg

ubonbookfair-เส้นทางเกษตร-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511