guideubon

 

งานสัปดาห์หนังสืออุบล ครั้งที่ 8 กิจกรรมน่าสนใจ 8 ส.ค.59

สัปดาห์หนังสือ-8สค59-02.jpg

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 วันที่ 6-14 สิงหาคม 2559

เรื่องเด่นประจำวัน

เวลา 13.00น. สอนการทำน้ำหนักชีวภาพหมักจากเศษผลไม้/ปลูกพริกกะเหรี่ยง โดย คุณณัฐพล กามล/คุณพิพัฒพงศ์ พิมพ์โคตร / คุณนิตยา โนคำ / คุณหนึ่งฤทัย บุญมาลา ชั้น 3

เวลา 14.00น. คุณวีรพร นิติประภา เจ้าของงานเขียน "ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต" หนังสือตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชน ชนะเลิศรางวัลซีไรต์ประจำปี 2558 จะมาเสวนา เรื่อง "ขุดลึกไปในเขาวงกต" หัองปทุมชาติ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ

สัปดาห์หนังสือ-8สค59-01.jpg

เวทีกลาง SF

13.00-14.00 น. การแสดงลีลาศ โดยชมรมผู้สูงอายุ
14.00-14.30 น. การแสดงชุด “รำเพลิน” โดยโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
14.30-15.00 น. การแสดงจักกลิ้งโชว์ โดยทีมงานจักกลิ้งโชว์
15.30-16.00 น. โชว์ผลงานนักศึกษา รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบโดยนายอรรถวิโรชน์ ทองทิพย์
16.00-17.30 น. การแสดงร้องเพลงจากน้องไอซ์#The CMS
17.30-18.00น. การแสดงจักกลิ้งโชว์ โดยทีมงานจักกลิ้งโชว์

เวทีกิจกรรม

13.30-14.00 น. การแสดงชุด “รำเพลิน” โดยโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
14.00-14.30 น. การแสดงจักกลิ้งโชว์ โดยทีมงานจักกลิ้งโชว์

ห้องปทุมชาติ

14.00-15.00 น. ขุดลึกลงไปในเขาวงกต โดยวีรพร นิติประภา  

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511