guideubon

 

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 7

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-58-05.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 22 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสุนีย์ทาวเวอร์ ขอเชิญเที่ยวชม

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 7 “อ่านสร้างอาชีพ” (Read for inspiring careers)

ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-21.00 น. ณ ชั้น 2 - 4 ตึกสุนีย์ทาวเวอร์

ภายใต้แนวคิดอ่านสร้างอาชีพ เพื่อรณรงค์สร้างกระแสรักการอ่านและการเรียนรู้ในจังหวัดอุบลราชธานี
การออกร้านจำหน่ายหนังสือกว่า 120 สำนักพิมพ์ ระดมหนังสือดี นักเขียนเด่น กิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแข่งขันทักษะวิชาการและนันทนาการ, พบนักร้องดารานักแสดงดังมากมาย, พบปะพูดคุยแจกลายเซ็นจากนักเขียนชื่อดัง

การออกบูธ จัดนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน อาทิ เส้นทางเกษตร อพวช. , English Village, การอบรมสัมมนาจากวิทยากรชั้นนำ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511