guideubon

 

สัปดาห์หนังสืออุบล 58 ชมฟรี !! นิทรรศการมูนมังอุบล

ชมฟรี !! นิทรรศการมูนมังอุบล ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 7 วันที่ 8-16 ส.ค.58

- ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน

- สอนการทำเทียน

- ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุบล

- วรรณกรรมของคนอุบล

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-58-นิทรรศการ-มูนมังอุบล.jpg