guideubon

 

สัปดาห์หนังสืออุบล 58 เสวนาความรู้สู่... เส้นทางเกษตร

พบกับการเสวนา เกษตรกรคนดัง กิจกรรมความรู้สู่เส้นทางเกษตร ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 7 วันที่ 8-16 ส.ค.58

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-58-เส้นทางเกษตร.jpg