guideubon

 

เชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานสัปดาห์หนังสือฯ อุบลราชธานี ปี 2561

คณะกรรมการจัดงาน สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 "10 ปี อุบลฯ คนมักอ่าน" ระหว่างวันที่ 11-19 สิงหาคม 2561 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการแขนงต่างๆ ทั้ง 9 กลุ่มวิชาการ จำนวน 47 ประเภทการแข่งขัน สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สนใจส่งนักเรียนเข้าประกวด กรอกรายละเอียดใบสมัครได้ที่ http://www.suneetower.com/index.php/bookfair-mnu

สัปดาห์หนังสือ-อุบล-no10-แข่งขันทักษะวิชาการ-01.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511