guideubon

 

คำขวัญการอ่าน 25 อำเภอ รับโครงการ อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน

นครแห่งการอ่าน-อุบล-01.jpg

เพื่อเติมเต็มความรู้ที่ไม่มีสอนในห้องเรียน ประกอบกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้ปักธง 6 จังหวัดในประเทศไทย ที่พร้อมขับเคลื่อนเป็น "นครแห่งการอ่าน" นำร่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงราย ลำปาง ขอนแก่น กระบี่ และอุบลราชธานี ในปี 2558

และในวันที่ 8 กันยายน 2558 นั่นเอง จังหวัดอุบลราชธานีได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อน "อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน" และได้ดำเนินโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ "อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน" ไปทั้ง 25 อำเภอ ทำให้มีคำขวัญการอ่านว่า "ชาวอุบล คนมักอ่าน" และมีคำขวัญการอ่านครบทั้ง 25 อำเภอ ดังนี้

1. เดชอุดม เมืองคนฮู้ ฮ่วมยกชู "การอ่าน" ประสานแก่นมั่น
2. ชาวน้ำยืน อ่านอย่างยั่งยืน
3. ชาวน้ำขุ่นสดใส ใจรักการอ่าน
4. อ่านทุกที่ ทุกเวลา ที่ นาจะหลวย
5. ทุ่งศรีอุดม ชุมชนคนมักอ่าน
6. ชาวนาตาล สำราญกับการอ่าน
7. ชาวโพธิ์ไทร มีวินัยใส่ใจรักการอ่าน
8. คนตระการ อ่านทุกวัน (ตระการพืชผล)
9. เมืองเขมราษฎร์ธานี มีแต่คนมักอ่าน (เขมราฐ)
10. เมืองวาริน ถิ่นคนมักอ่าน (วารินชำราบ)
11. สำโรง เมืองสำราญ อ่านทุกวัน
12. ตาลสุม น่าอยู่ ผู้คนฮักอ่าน
13. สว่างวีระวงศ์ อ่านหนังสือ เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน
14. คน นาเยีย อ่านสร้างสุข
15. สิรินธร เมืองเจ้าฟ้าประทานนาม สง่างามรักการอ่าน
16. รักอ่าน รักคิด บุณฑริก บ้านเฮา
17. โขงเจียม เมืองแม่น้ำสองสีเมืองคนดีรักการอ่าน
18. ทุกวัน ทุกวัย ศรีเมืองใหม่ รักการอ่าน
19. กุดข้าวปุ้น เมืองน่าฮัก คนมักอ่าน
20. เมืองอุบล ชุมชนอ่านสร้างสุข สู่อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน
21. เขื่องใน คนมักอ่าน
22. คนพิมูน เพิ่มพูนการอ่าน (พิบูลมังสาหาร)
23. คน ม่วงสามสิบ หยิบอ่านทุกวัน
24. คนพยัคฆ์ มักอ่านหนังสือ (เหล่าเสือโก้ก)
25. ดอนมดแดง แหล่งประวัติศาสตร์ นักปราชญ์ของอุบล ผู้คนมักอ่าน

เรียบเรียงโดย ไกด์อุบล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511