guideubon

 

กิจกรรมน่าสนใจ วันอาทิตย์ 20 ส.ค.60

ubon-book-fair-2017-08-20.jpg

กิจกรรมน่าสนใจ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 UBON BOOK FAIR 2017 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

เวทีกิจกรรม

11.00-11.10 น. การแสดงรำวง โดยชมรมผู้สุงอายุอัสสัมชัญสนามกีฬากลาง
11.10-11.20 น. การแสดงรำวง โดยชมรมผู้สุงอายุบ้านโชคเมือง เทศบาลขามใหญ่

14.00-16.00 น. การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ คุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมปลาย โดยยุวพุทธิกสมาคม
16.00-16.10 น. การแสดง Cover Dance โดยทีมวีนัส
16.10-16.20 น. การแสดง Cover Dance โดยทีม The Whip
16.20-16.30 น. การแสดง Cover Dance โดยทีมเจลเบลค
16.30-16.40 น. การแสดง Cover Dance โดยทีม Baby G+ทีมคารามิตี้
16.40-16.50 น. การแสดง Cover Dance โดยทีมบวกหนึ่ง

17.00-17.30 น. การแสดงร้องเพลงจากน้องแป้ง

เวทีกลาง SF

09.00-11.00 น. การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ คุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมต้น โดยยุวพุทธิกสมาคม

11.00-12.30 น. การแสดงร้องเพลง+เล่นดนตรี โดยครูต่าย VAD STUDIO
12.30-13.00 น. เล่านิทาน โดยแม่กิ๊ก

13.00-15.00 น. ค้นพบพรสวรรค์ ปั้นเงินล้าน โดยครูหงษ์ สแกนลายนิ้วมือ

15.30-17.00 น. เบื้องหลังการเสด็จประพาสยุโรปของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยคุณไกรฤกษ์ นานา

17.00-18.00 น. การแสดงเบรนฟิตเนส โดยโรงเรียนเบรนฟิตเนส

ห้องทับทิมสยาม 3

09.00-16.00 น. Workshop CASHFLOW Game โดย The Money Coach จักรพงษ์ เมษพันธุ์

ห้องปทุมวัน

13.30-15.30 น. การทรงงานของพ่อหลวงในความทรงจำ โดยท่านปราโมทย์ ไม้กลัด นายช่างผู้เดินตามรอยพระยุคลบาท

ubon-book-fair-2017-08-20a.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511