guideubon

 

กิจกรรมน่าสนใจ วันศุกร์ 18 ส.ค.60

ubon-book-fair-2017-08-18.jpg

กิจกรรมน่าสนใจ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 UBON BOOK FAIR 2017 วันศุกร์ 18 ส.ค.60

เวทีกิจกรรม

16.30-17.00 น. การแสดงร้องเพลง โดยน้องบูม

เวทีกลาง SF 

13.00-13.30 น. การแสดง Science Show โดยศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลราชธานี

14.00-15.00 น. การแสดงละครเวที รักคนกินผัก

16.00-17.00 น. การแสดง โดยโรงเรียนสอนร้องเพลงจินตะดนตรี

ห้องปทุมทิพย์

13.00-15.00 น. สร้างโลกธุรกิจใหม่ด้วย LINE@ โดย โซอี้ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์

ห้องปทุมชาติ

13.00-15.00 น. ธรรมดีที่พ่อทำ โดยดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ubon-book-fair-2017-08-18a.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511