guideubon

 

กิจกรรมงานสัปดาห์หนังสืออุบลฯ วันที่ 17 สิงหาคม 2562

ubonbookfair11-aug17.jpg

09.00-15.00 น. เวทีกลาง
มูนมังเมืองอุบลฯ

15.00-16.30 น. เวทีกลาง
เพราะฉะนั้นฉันจึงถาม โดย หนุ่มเมืองจันท์

17.00-19.00 น. เวทีกลาง
POWER OF RUNNING 
โดย ครูดิน สถาวร จันทร์พ้องศรี

09.00-12.00 น. ทับทิม 4
ปฏิบัติการศิลปะการตูนเพื่อการส่งเสริมการอ่าน โดย ครูอ๋า สิทธิพร กุลวโรตตมะ / คุณสุดใจ พรหมเกิด

13.00-16.00 น. ทับทิม 4
มหัศจรรย์แห่งการอาน wu The Idol Reading Generation Alpha กับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

13.00-16.00 น. ทับทิม 5
เทคนิคการออกแบบ 6 กิจกรรมหลักโดยใช้หนังสือภาพสําหรับเด็กปฐมวัย โดย คุณมูมู่ ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์

09.00-12.00 น. ปทุมวัน ปทุมมาศ  ปทุมชาติ  ปทุมทิพย์ ทับทิม 1,2,5 CK A 2-4 CK A 5-6
การสอบแข่งขันวัดความรู้ ชั้น ป.3 - ม.5 และวิชา GAT เชื่อมโยง ชั้น ม.4-6 โดย สนพ.บัณฑิตแนะแนว

มูนมังเมืองอุบล-2562-01.jpg
เชิดชู ฮักแพง เบิ่งแยง คนดีเมืองอุบลราชธานี ครั้งที่ 8

กิจกรรมบนเวที ชั้น 3 สุนีย์ทาวเวอร์

11.00 - 12.00 น. Readers Theatre กลุ่มละคร UBU Theatre Club โดย บริษัท เอส ไอ แอล ซี จํากัด (โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน)

12.00 - 13.00 น. การแสดงดนตรีโฟลค์ซอง โดยโรงเรียนฮาร์ท โซล มิวสิค

13.00 - 13.10 น. Book Talk โดยวิทยากรชื่อดัง :ครูอํา สิทธิพร กุลวโรตตมะ

13.10 - 14.00 น. Dino Fun โดย บริษัท แปลน ฟอร์คิดส์ จํากัด

14.00 - 15.00 น. DIY ตู้หนังสือนักอ่าน โดย ทีมงานเตมูจิน

15.00 - 16.00 น. ปลูกพลังบวก สร้างจิตสํานึกภูมิคุ้มกัน ปัจจัยเสี่ยง เหล้าบุหรี่ สําหรับเด็กปฐมวัย โดย สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

16.00 - 17.00 น. การแสดงดนตรี โดย โรงเรียนจินตะดนตรี

ตลาดนัดสีเขียว-17.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511