guideubon

 

กิจกรรมงานสัปดาห์หนังสืออุบลฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2562

ubonbookfair11-aug16.jpg

12.30-14.00 น. เวทีกลาง
ประกวดแม่ลูกผูกรัก ถักทอสายใยด้วยการอ่าน โดย กศน. จังหวัดอุบลราชธานี

14.00-16.00 น. เวทีกลาง 
เด็กน้อยร้อยเรื่อง โดย กศน. จังหวัดอุบลราชธานี

09.00-16.00 น. ทับทิม 2 
ครูยุคใหม่ สอนให้เป็น เน้นให้คิด ผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์ ด้วยสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย โดย ดร.กอบวิทย์ พิริยวัฒน์ 

09.00-15.00 น. ทับทิม 4
มหัศจรรย์แห่งการอ่าน พบ The Idol Reading ปฏิบัติการอานยกกําลัง สุข เพื่อเด็กปฐมวัย โดย มูมู่ ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์
 

กิจกรรมบนเวที ชั้น 3 สุนีย์ทาวเวอร์

11.00 - 12.00 น. กิจกรรมปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน โดย สโมสรโรตารีศรีอุบล

12.00 - 13.00 น. การแสดงดนตรี โดย โรงเรียนจินตะดนตรี

13.00 - 13.10 น. Book Talk โดยวิทยากรชื่อดัง 'มูมู่ ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์

13.10 - 14.00 น. กิจกรรม โดย โรงเรียนกวดวิชา TOP ONE 

14.00 - 15.00 น. กิจกรรมและการแสดง โดย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

15.00 - 16.00 น. หุ่นเงาเล่านิทาน โดย กลุ่มนิทานใบไม้ 

16.00 – 16.30 น. การแสดงดนตรี โดย โรงเรียนจินตะดนตรี

ตลาดนัดสีเขียว-16.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511