guideubon

 

กิจกรรมงานสัปดาห์หนังสืออุบลฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ubonbookfair11-aug15.jpg

12.30-14.00 น. เวทีกลาง
ประกวดเพลงกล่อมลูก หลาน โดย กศน. จังหวัดอุบลราชธานี 

14.00-16.00 น. เวทีกลาง
ประกวดการเล่านิทานกลอมลูก โดย กศน. จังหวัดอุบลราชธานี 

09.00-16.00 น. ทับทิม 2
ครูยุคใหม สอนให้เป็น เน้นให้คิด ผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์ ด้วยสะเต็ม ศึกษาระดับปฐมวัย โดย ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ 

09.00-15.00 น. ทับทิม 4
มหัศจรรย์แห่งการอ่าน พบ The Idol Reading แสดงสื่อสร้างสรรค์ พลังแห่งการอ่าน โดย อาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์ 

กิจกรรมบนเวที ชั้น 3 สุนีย์ทาวเวอร์

11.00 - 12.00 น. กิจกรรม และการแสดงโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

12.00 - 13.00 น. การแสดงดนตรี โดย โรงเรียนจินตะดนตรี

13.00 - 13.10 น. Book Talk โดยวิทยากรชื่อดัง อาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์

13.10 - 14.00 น. สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและการแสดงฟ้อนกาบบัวโดย อบต.ยางขึ้นก

14.00 - 15.00 น. ฝึกทักษะอ่าน-พูด โดย English World

15.00 - 16.00 น. สาธิตการทําอาหารสุขภาพ อ่าน อิ่ม แซ่บเวอร์ โดย ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี

16.00 - 17.00 น. การแสดงดนตรี โดย โรงเรียนจินตะดนตรี

ตลาดนัดสีเขียว-15.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511