guideubon

 

กิจกรรมงานสัปดาห์หนังสืออุบลฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ubonbookfair11-aug14.jpg

13.30-15.30 น. ปทุมทิพย์
การขุดค้นซากไดโนเสาร์ยุคสุดท้ายของไทย ที่โคกพาส้วม ศรีเมือใหม่ โดย ผศ.ยุทธ แม้นพิมพ์ / ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ อุ่นใจ

09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. (2รอบ) ทับทิม 4
กองทุนสุขภาพตําบล ฐานพลังพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน โดย อ.วรเชษฐ เขียวจันทร์ /คุณสุดใจ พรหมเกิด / คุณมีนา ดวงราษี

กิจกรรมบนเวที ชั้น 3 สุนีย์ทาวเวอร์

11.00 - 12.00 น. ใช้หนังสืออย่างไรเด็กจึงเกิดการพัฒนา: ฝึกปฏิบัติการใช้หนังสือและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย กลุ่มระบัดใบ

12.00 - 13.00 น. การแสดงดนตรี โดย โรงเรียนจินตะดนตรี

13.00 - 13.10 น. Book Talk โดยวิทยากรชื่อดัง: คุณมีนา ดวงราศี

13.10 - 14.00 น. กิจกรรมและการแสดง โดย โรงเรียนนารีนุกูล2

14.00 - 15.00 น. หนังบักตื้อส่งเสริมการอ่าน (หนังตะลุงอีสาน)โดย โรงเรียนประชาสามัคย

15.00 - 16.00 น. กิจกรรม โดย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

16.00 - 17.00 น. การแสดงดนตรี โดย โรงเรียนจีนตะดนตรี

ตลาดนัดสีเขียว-14.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511