guideubon

 

อุบลฯ จัดงานสัปดาห์หนังสือ ครั้งที่ 11 UBON BOOK FAIR 2019

แถลงข่าว-สัปดาห์หนังสือ11-อุบล-01.jpg

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ลานกิจกรรมชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการ บริษัท สินทรัพย์ ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานในงานแถลงข่าว การจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยมีเครือข่ายการจัดงานร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แถลงข่าว-สัปดาห์หนังสือ11-อุบล-02.jpg

สำหรับการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดงานนี้มาแล้ว 10 ครั้ง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2552 เป็นต้นมา และปีนี้นับเป็นครั้งที่ 11 แล้ว ถือว่าเป็นงานประจำปีอีกงานหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีคำขวัญของงาน คือ อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง เป็นอีกมิติหนึ่งของการส่งมอบหนังสือให้ลูกหลาน ผ่านกิจกรรม RUN for BOOKS และสานต่อให้มีธนาคารหนังสืออุบลราชธานี

แถลงข่าว-สัปดาห์หนังสือ11-อุบล-03.jpg

กิจกรรมสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้มาร่วมจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 มหัศจรรย์การอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการจุดประกายการพัฒนาเด็ก

แถลงข่าว-สัปดาห์หนังสือ11-อุบล-04.jpg

นอกจากนี้ในงาน มีกิจกรรมมากมาย เช่น การจัดแสดงและจำหน่ายหนังสือ ซึ่งสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ แห่งประเทศไทย ได้เชิญชวนสมาชิกมาจัดบูธ จำนวนมาก มีการแข่งขันทักษะวิชาการ ของนักเรียน ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการแนะแนวการพัฒนาศักยภาพของลูกหลานเมืองอุบล รวมทั้งการสอบวัดความรู้ ป.3 ถึง ม.3 และวิชา GAT เชื่อมโยงชั้น ม.4 ถึง ม.6

แถลงข่าว-สัปดาห์หนังสือ11-อุบล-05.jpg

มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการ อบรม ประชุม สัมมนา ปาฐกถา เสริมความรู้ ทางวิชาการ และนันทนาการ ทุกวัน โดยมีดารา นักเขียน นักวิชาการ นักธุรกิจ พระ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้ ข้อคิด และความบันเทิง ตลอดเวลา ทั้ง 9 วัน โดยได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัด รวมทั้งสมาคม และสำนักพิมพ์

แถลงข่าว-สัปดาห์หนังสือ11-อุบล-06.jpg

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จุดเด่นสำคัญประการหนึ่งของการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ซึ่งถือว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความปรองดอง สมานฉันฑ์ ได้อีกทางหนึ่ง คือ การผนึกกำลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคีหลักภาคเอกชน คือ ห้างสุนีย์ทาวเวอร์ ที่เสียสละกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ โดยให้ใช้สถานที่ฟรี ระดมบุคลากรของบริษัท ทุ่มเทการทำงาน ให้บริการการอำนวยความสะดวก แล้วยังมอบเงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการ มอบทุนให้กับโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพื่อจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน และดูแลสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งคิดมูลค่าเป็นเงินจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีหอการค้า สโมสรโรตารี่ศรีอุบล ชมรมรักป่าไม้ วัดไชยมงคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมและมัธยม สมาคมโรงเรียนเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่อาจกล่าวได้ครบถ้วน ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วยความหลากหลายของกิจกรรม ตลอดจนความตั้งใจของภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดงาน จะทำให้ประชาชน ชาวอุบลฯและจังหวัดใกล้เคียง ทุกเพศ ทุกวัย ได้รับประโยชน์ ในการเรียนรู้ ผ่านการอ่าน การศึกษาเพิ่มเติมจากกิจกรรมต่างๆ

แถลงข่าว-สัปดาห์หนังสือ11-อุบล-07.jpg

นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี กล่าวว่า ในนามของเจ้าของสถานที่ ในส่วนของสุนีย์ทาวเวอร์เราได้จัดเตรียมสถานที่ตามกิจกรรมตั้งแต่ ชั้น G พื้นที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรปีนี้ เราเน้นการนำเสนอในเรื่องของกัญชาและเกษตรอินทรีย์ ชั้น 3 กับงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติครั้งที่ 3 และโซนอ่าน สร้าง สุข ชั้น 4 กับบูธจำหน่ายหนังสือ ชั้น 5 เป็นการจัดประชุม สัมมนา อบรม และเสวนา โดยนักวิชาการ ดารา นักเขียน

ขอเชิญชวนทุกท่าน มาเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 11 กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-21.00 น. ณ สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511