guideubon

 

กิจกรรมงานสัปดาห์หนังสืออุบลฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2562

ubonbookfair11-aug10.jpg

09.00-12.00 น. เวทีกลาง
พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 และงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติครั้งที่ 3 มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค 

16.00-17.00 น. เวทีกลาง 
มองย้อนไปได้ แต่อย่าเดินกลับไปก็พอ โดย บาร์จเฉยๆ

17.00-19.00 น. เวทีกลาง 
" Running Drills " เจาะลึกเรื่องวิ่ง โดย โค้ชเป้ง (สาธิก ธนะทักษ์)

09.00-12.00 น. ทับทิม 2 
“ปลูกข้าวโพดยังไงให้กระเป๋าตุง” โดย คุณจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง

13.00-16.00 น. ทับทิม 4 
มหัศจรรย์แห่งการอ่าน พบ The Idol Reading โดย ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป)

ตุ๊ปป่อง.jpg

กิจกรรมบนเวที ชั้น 3 สุนีย์ทาวเวอร์

12.30 - 13.00 น. พิธีเปิดสานพลังเครือข่ายและ The Idol Reading : เรไรรายวัน

13.00 - 13.10 น. Book Talk โดยวิทยากรชื่อดัง : ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป)

13.10 - 14.00 น. กิจกรรมอ่านวิถีภูมิปัญญา ( นิทานแสนสนุก,ผีตาโขนส่งเสริมการอ่าน, ฟ้อนภูไทและหมอลําส่งเสริมการอ่าน) โดยภาคเครือข่ายอ่านยกกําลังสุขพื้นที่ภาคอีสาน

14.00 - 15.30น. เสวนากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ : ความหวังและนวัตกรรมแห่งการสานสร้างพลังเด็กและเยาวชน โดย คุณมนทรา จูฑะพุทธิ์ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สําหรับ เด็กและเยาวชน คุณภัทราจารีย์ นักสร้างสรรค์ ( น้านิต ผึ้งน้อย ) และ คุณเอมสินธุ์ รามสูต ดําเนินการโดยคุณสุชัย เจริญมุขยนันท

15.00 - 16.00 น. กิจกรรมอ่านวิถีภูมิปัญญา ( การแสดงลาวกระทบไม้ส่งต่อหนังสือ )

16.00 - 16.30 น. การแสดงดนตรี โดย โรงเรียนจินตะดนตรี

16.30 - 17.00 น. ส่งท้ายของวัน “อ่านสนทนาภาษาเหนือ” โดย ภาคเครือข่ายอ่านยกกําลังสุขพื้นที่ภาคเหนือ

ตลาดนัดสีเขียว-10.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511