guideubon

 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ม.ราชภัฏอุบลฯ ปรับปรุงใหม่ เปิดบริการแล้ว!!

ศูนย์ศิลป์-ราชภัฏอุบล-01.jpg

หากเอ่ยถึง “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลายคนคงนึกถึงอาคารปูนหลังใหญ่ทรงไทย 7 ชั้น บนถนนแจ้งสนิทขาเข้าก่อนถึงหอนาฬิกา อาคาร land mark ของจังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราธานี ที่สูงเด่นเป็นสง่าสำหรับผู้ที่ผ่านไปมาและผู้ที่เคยมาใช้บริการ

หลังจากปิดปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคไปเป็นเวลากว่า 3 ปี เนื่องจากที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทางพัสดุของราชการ วันนี้ศูนย์ศิลปวัฒนธธรรมกาญจนาภิเษก ได้เปิดให้บริการอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์เต็มรูปแบบของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการดำเนินการต่าง ๆ จากที่เคยจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการและบริหารจัดการ จากนี้จะเป็นการดำเนินการโดยบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สำหรับบริการของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฯ ที่ชาวราชภัฎอุบล ฯ เรียกกันว่า “ศว.” นั้น จะมีการบริการโรงแรมที่พัก ในชื่อ “UBRU Hotel” บริการห้องประชุมจัดเลี้ยง ห้องประชุมสัมมนา ห้องอาหาร ร้านกาแฟ “UBRU Hotel Café” พื้นที่สันทนาการ และโรงละครขนาดใหญ่ ซึ่งหากเราสำรวจเป็นชั้น ๆ จะมีรายละเอียดดังนี้

ศูนย์ศิลป์-ราชภัฏอุบล-02.jpg

ชั้น 1 Co - learning space
เดิมทีชั้นนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ในชื่อ “หอวัฒนธรรมอุบลนิทัศน์” ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นถาวร ที่ต่อมามหาวิทยาลัย ฯ มีนโยบายที่จะปรับ “อาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก” อาคารอำนวยการหลังเดิมของมหาวิทยาลัย เป็นพิพิธภัณฑ์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แทนหอวัฒนธรรมอุบลนิทัศน์ นี้

วันนี้ พื้นที่ชั้น 1 ของ ศว. จึงได้รับการปรับปรุงเป็น Co – learning space พื้นที่ทำกิจกรรมเรียนรู้เชิงสันทนาการเพื่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไป องค์การนักศึกษา ชมรม ชุมนุมต่าง ๆ ของนักศึกษาสามารถ create รูปแบบกิจกรรมได้หลากหลาย โดยนักศึกษาสามารถขอใช้พื้นที่ได้ฟรี

ศูนย์ศิลป์-ราชภัฏอุบล-03.jpg

ชั้น 2 งานบริการส่วนหน้า (Front office)
นับเป็นส่วนต้อนรับของอาคาร ศว. แห่งนี้ ซึ่งเมื่อขึ้นบันไดอาคารไปแล้ว ด้านในจะพบกับเคาเตอร์บริการติดห้องพัก และการบริการพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคารแห่งนี้ มีเอกลักษณ์ที่สวยงามกับประติมากรรมดินเผาหอไตรวัดทุ่งศรีเมืองเป็นฉากหลัง รวมทั้งภาพวาดจิตรกรรมที่สวยงาม บริเวณนี้จะมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฯ ค่อยบริการในช่วงเวลากลางวัน และมีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ฯ ให้บริการนอกเวลาราชการ ทำให้งานบริการส่วนหน้ามีผู้คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องอาหารกาบบัว เป็นห้องอาหารหลักของอาคารแห่งนี้ ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือของชั้น 2 เป็นพื้นที่ที่ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้มีความสวยงามและความพร้อมสำหรับเป็นห้องรับประทานอาหารเช้าสำหรับผู้ที่เข้าพักใน UBRU Hotel ที่จะจัดบริการอาหารเช้าระหว่างเวลา 07.00 – 09.30 น. และใช้บริการรับจัดเลี้ยงสำหรับหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย

ด้านขวามือของชั้น 2 เป็นพื้นที่ที่ปรับปรุงและเปิดบริการใหม่ โดยเปิดเป็นร้านกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ในชื่อ “UBRU Hotel Café” เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น. ทั้งซื้อกลับและบริการพื้นที่นั่งดื่มภายในตัวอาคาร มีบาริสต้าและน้อง ๆ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมเป็นผู้ให้บริการ ภายใต้บรรยากาศแนววินเทจที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ตรงนี้ขอเชิญทุกท่านผู้ที่ผ่านไปมาลองใช้บริการแวะชิมกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ๆ อีกหลากหลายเมนู ทั้งมาดื่มกาแฟเป็นหลัก หรือมาใช้พื้นที่พูดคุยหารือ นั่งพักผ่อนได้ตามเวลาที่เปิดบริการ

ศูนย์ศิลป์-ราชภัฏอุบล-04.jpg

นอกจากนี้ บริเวณชั้น 2 ยังมี “ห้องเทาชมพู” ที่อยู่ติดกับ UBRU Hotel Café ที่เป็นห้องอเนกประสงค์ ใช้เป็นพื้นที่จัดประชุมกลุ่มย่อยหรือกิจกรรมเล็ก ๆ ที่มีจำนวนคนไม่เกิน 30 คน ที่สำคัญคือไม่ต้องหาซื้อกาแฟที่ไหนไกลเพราะอยู่ข้างกันนี่เอง

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม-ราชภัฏอุบล-05.jpg

ชั้น 3 เป็นทางเข้าของ “โรงละคร”
โรงละครนี้มีความจุ 480 ที่นั่ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่กำหนดเปิดบริการเร็ว ๆ นี้ โดยเป็นสถานที่จัดการแสดงและกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ละครเวที ประชุมสัมมนา ทอล์กโชว์ ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ บุคคลภายนอก หรือผู้สนใจมาใช้พื้นที่อยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นห้องฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกด้วย

ชั้น 4 ห้องประชุมสัมมนา
ปัจจุบันมีห้องประชุมสัมมนาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (ไม่เกิน 80 คน) จัดบริการจำนวน 3 ห้อง (ห้องบัวทิพย์ 1 - 3) สามารถจัดการประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มาก เช่น ห้องย่อยในการประชุมวิชาการ ซึ่งในชั้นนี้พื้นที่บางส่วนเดิมได้ปรับเปลี่ยนเป็นห้องเรียนและห้องพักอาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ที่ใช้อาคารแห่งนี้ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ชั้น 5 - 6 เป็นส่วนที่ให้บริการ “ห้องพัก”
มีจำนวน 38 ห้อง เป็นห้องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในห้องที่ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ซึ่งสามารถจองห้องพักด้วยการติดต่อด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ติดต่อหมายเลข 0 4535 2031 ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยมาตรฐานห้องพักและการบริการ แม้จะทัดเทียมโรงแรมเอกชนชั้นนำ แต่ราคาห้องพักเป็นราคาในอัตราของส่วนราชการที่ย่อมเยาว์ และข้าราชการสามารถเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ศูนย์ศิลป์-ราชภัฏอุบล-06.jpg

ชั้น 7 ห้องพิมานทิพย์
เป็นห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ในชั้นบนสุดของอาคาร ใช้เป็นห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยงงานฉลองมงคลสมรส และห้องจัดพิธีสำคัญ ๆ ต่าง ๆ รองรับผู้เข้าร่วมงานได้ไม่น้อยกว่า 500 คน และเนื่องจากตั้งอยู่ชั้นบนสุดทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ทั้งทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย ฯ และทัศนียภาพบางส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งในยามพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพลบค่ำ

ห้องนี้ยังเคยใช้ในกิจกรรมสำคัญ ๆ เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด การจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง ฯ นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี อีกด้วย

ผู้สนใจใช้พื้นที่และบริการต่าง ๆ ของอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นอกจากจะได้รับบริการต่าง ๆ อย่างมีมาตรฐานแล้ว ยังถือเป็นการช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดของเราอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4535 2031

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ศูนย์ศิลป์-ราชภัฏอุบล-07.jpg

ศูนย์ศิลป์-ราชภัฏอุบล-10.jpg

ศูนย์ศิลป์-ราชภัฏอุบล-08.jpg

ศูนย์ศิลป์-ราชภัฏอุบล-09.jpg