guideubon

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ สงฆ์อุบลรูปที่ 5 สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ

สมเด็จพระมหาธีราจารย์-อุบล-09.jpg

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม อ.เมือง อุบลราชธานี คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยพระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค10 พร้อมด้วยพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และพลตรีอรรถ สิงหัษฐิต ผบ.มทบ 22 พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวอุบลราชธานี จัดพิธีถวายมุทิตาจิต สักการะแด่พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในโอกาสรับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะในราชทินนามที่ “ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562

สมเด็จพระมหาธีราจารย์-อุบล-02.jpg

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประกอบพิธีสักการะพระประธาน พระพุทธมณีรัตน์ ในพระอุโบสถวัดมณีวนาราม

สมเด็จพระมหาธีราจารย์-อุบล-03.jpg

และกราบถวายสักการะเจดีย์อัฐิ พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานี (กิ่ง มหปฺผโล ป.ธ.5) อดีตรองเจ้าคณะภาค 10 อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพระมหาเถระผู้เมตตาให้สามเณรประสิทธิ์ สุทธิพันธุ์ (สมเด็จพระมหาธีราจารย์) ศึกษาและปฏิบัติธรรม พร้อมสนองงานในหน้าที่เลขานุการ ตั้งแต่ครั้งเป็นสามเณร ระหว่าง พ.ศ.2494-2497 ณ วัดมณีวนาราม ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระมหาธีราจารย์-อุบล-04.jpg

จากนั้น สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประกอบพิธีปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเป็นอนุสรณ์ ณ บริเวณเจดีย์อัฐิบุรพาจารย์ ก่อนเดินทางไปเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนสร้างอนุสาวรีย์ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ หอพระแก้วโกเมน ต่อไป

สมเด็จพระมหาธีราจารย์-อุบล-05.jpg

สำหรับ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) นับเป็นพระสงฆ์อุบล รูปที่ 5 ที่ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ และถือว่าเป็นสงฆ์อุบลรูปแรกในสายมหานิกายที่ได้เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ด้วย โดยมีลำดับดังนี้

1. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) ชาติภูมิ ต.ดอนมดแดง อ.เมืองอุบลราชธานี ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ในราชทินนามที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เมื่อ พ.ศ.2482

2. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺธโร) ชาติภูมิ บ้านสว่าง อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ในราชทินนามที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เมื่อ พ.ศ.2508

3. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต) ชาติภูมิ บ้านหนองบ่อ อ.เมือง อุบลราชธานี ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ในราชทินนามที่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เมื่อ พ.ศ.2532

4. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) ชาติภูมิ บ้านบ่อชะเนง ต.หนองแก้ว อ.อำนาจเจริญ อุบลราชธานี (ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ) ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ในราชทินนามที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เมื่อ พ.ศ.2545

5. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) ชาติภูมิ บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน อุบลราชธานี ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ในราชทินนามที่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมื่อ พ.ศ.2562

สมเด็จพระมหาธีราจารย์-อุบล-06.jpg

สมเด็จพระมหาธีราจารย์-อุบล-07.jpg

สมเด็จพระมหาธีราจารย์-อุบล-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511