guideubon

 

ตั้งสมณศักดิ์ พระอาจารย์เกวลี วัดป่านานาชาติ เป็นพระราชาคณะ

พระอาจารย์เกวลี-ราชาคณะ-01.jpg

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระครูอุบลภาวนาวิเทศ วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระภาวนาวัชราจารย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระอาจารย์เกวลี-ราชาคณะ-02.jpg

สำหรับพระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี) เป็นชาวเยอรมัน จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยฟรี กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ปัจจุบันอายุ 49 ปี พรรษา 20 จบนักธรรมเอก ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ รูปที่ 7 เมื่อปี พ.ศ.2551 ต่อจากพระอาจารย์ญาณธัมโม ชาวออสเตรเลีย 

พระเกวลี-วัดป่านานาชาติ-พระอุปัชฌาย์-04.jpg

พระครูอุบลภาวนาวิเทศ มีความสนใจวิปัสสนากรรมฐานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา โดยได้ไปฝึกนั่งสมาธิที่วัดไทยในเยอรมนี ภายหลังได้อ่านหนังสือสอนวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่ชา ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และเคยมาประเทศไทย ชอบวิถีวัฒนธรรมของคนไทย ชอบพระพุทธศาสนา เมื่อเรียนจบจึงตัดสินใจมาที่วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นวัดป่าสายวัดหนองป่าพง และตัดสินใจบวชที่วัดดังกล่าวในปี พ.ศ.2541 ขณะนั้นอายุประมาณ 28 ปี 

พระเกวลี-วัดป่านานาชาติ-พระอุปัชฌาย์-05.jpg

พระครูอุบลภาวนาวิเทศ กล่าวว่า “การมาสอบพระอุปัชฌาย์ครั้งนี้ เกิดจากการที่พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นพระอุปัชฌาย์ให้กับผู้ที่ต้องการจะบวชที่วัดป่านานาชาติ แต่เนื่องจากท่านมีอายุมากขึ้น จึงแนะนำให้อาตมาเข้ามาอบรมเป็นพระอุปัชฌาย์ ประกอบกับทางพระเถระ โดยพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 10 ท่านเห็นว่า ควรจะมีพระอุปัชฌาย์ในวัดป่านานาชาติ ทำหน้าที่บวชพระภิกษุทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากพระเถระในวัดก็มีอายุมากขึ้น จึงได้ส่งเสริมให้อาตมาเข้าสู่กระบวนการสอบพระอุปัชฌาย์ตามระบบคณะสงฆ์ไทย ถือเป็นพระภิกษุชาวต่างประเทศรูปแรกที่ได้เข้ามาสอบในระบบคณะสงฆ์ไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย"

พระเกวลี-วัดป่านานาชาติ-พระอุปัชฌาย์-06.jpg

"อาตมารู้สึกภูมิใจที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สำคัญเช่นนี้ ขอบคุณคณะสงฆ์ไทยที่ให้โอกาสพระชาวต่างประเทศได้ทำหน้าที่เหมือนกับพระสงฆ์ไทย ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจเป็นเกียรติ เพราะที่ผ่านมาทางพระพรหมสิทธิ ท่านให้คำปรึกษาและส่งเสริมพระป่าสายวิปัสสนากรรมฐานมาโดยตลอด อีกทั้งการสอบพระอุปัชฌาย์ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยเฉพาะพระชาวต่างชาติอย่างอาตมาถือว่า ยากขึ้นไปอีก เพราะจะต้องท่องบาลีให้ถูกต้อง เขียนให้ถูกต้อง ผ่านทดสอบความรู้ตามพระธรรมวินัยอีกด้วย” พระครูอุบลภาวนาวิเทศ กล่าว

พระเกวลี-วัดป่านานาชาติ-พระอุปัชฌาย์-07.jpg

สำหรับวัดป่านานาชาติ เป็นวัดป่าสายวัดหนองป่าพง ที่ตั้งอยู่ในบ้านบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ก่อตั้งเมื่อปี 2518 โดยพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยเป็นภาษาอังกฤษ จนสามารถที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุและปฏิบัติ ตามข้อวัตรสายวัดป่า เผยแผ่ศาสนาในวัดสาขาที่อยู่ต่างประเทศได้ ปัจจุบัน พระภิกษุสามเณรสังกัดวัดป่านานาชาติที่อยู่ในเมืองไทย ทั้งหมดมีประมาณ 40 รูป รวมประมาณ 20 สัญชาติ มีเจ้าอาวาสมาที่เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด  7 รูป ได้แก่ พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ) ชาวอเมริกัน ปี 2518-2519  พระอาจารย์ปภากโร ชาวอเมริกัน ปี2520-2521 พระอาจารย์ชาคโร ชาวออสเตรเลีย ปี2522 – 2524 พระอาจารย์ปสันโน ชาวแคนาดา ปี2525-2539 พระอาจารย์ชยสาโร ชาวอังกฤษ  ปี2540 – 2544 พระอาจารย์ญาณธัมโม ชาวออสเตรเลีย ปี2545-2550 และพระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี) ชาวเยอรมัน ปี2551 - ปัจจุบัน