guideubon

 

ย้อนตำนาน 69 ปี จีนแคะ หรือ "ฮากกา" อุบลราชธานี

สมาคมฮากกาอุบล-07.jpg

สมาคมฮากกาอุบล-01.jpg

ก่อนจะเล่าเรื่องสมาคมฮากกาอุบล ไกด์อุบลขออนุญาตบอกเล่ากันก่อนนิดนึงว่า "ฮากกา" เรียกอีกอย่างได้ว่า "จีนแคะ" มีความหมายเดียวกัน เป็นคำเรียกชาวไทยเชื้อสายจีนอีกชาติพันธุ์หนึ่ง เนื่องจากสังคมไทยมีจีนสยามที่เป็นจีนแต้จิ๋วโดยส่วนใหญ่ จีนกลุ่มนี้จึงเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดอะไรหลายๆ อย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนให้แก่สังคมไทยไปด้วย ด้วยเหตุนี้ คำว่า “จีนแคะ”ในที่นี้จึงหมายถึง “จีนฮากกา” ที่อยู่ในไทย และเป็นจีนที่ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตได้กลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมไทยจนยากที่จะแยกออก

ชาวจีนแคะได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแผ่นดินประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ต่อมาได้ก่อตั้งเป็นสมาคมขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างชาวจีนแคะในประเทศไทย สงเคราะห์ผู้อนาถาในเรื่องการศึกษา การรักษาพยาบาล และการอุดหนุนการประกอบสัมมาอาชีวะ ตลอดจนดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน

สมาคมฮากกาอุบล-03.jpg

บรรพบุรุษชาวฮากกา ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่ที่อุบลราชธานี เกิดเป็นชุมขน ชาวฮากกาขึ้น ในปี พ.ศ.2491 โดยนายเกียวพงษ์ แซ่ห่าน เจ้าของโรงแรมเจียวกี่ เป็นประธาน มีกลุ่มชาวฮากกาได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลือชาวฮากกา และจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนแคะฮากกา แก่ลูกหลานชาวจีนทั่วไปฟรี โดยใช้สถานที่อาคารไม้ 2 ชั้น ด้านหลังของโรงแรมเจียวกี่ เป็นสถานที่เรียน

อาหารเช้า+อุบล+เจียวกี่-01.jpg

ในปี พ.ศ.2493 นาย โง่ว ตัง แป๊ะ นายกสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย เดินทางมาติดต่อธุระกิจการค้าที่ภาคอิสาน และได้แวะเยียมเยียนพี่น้องชาวฮากกาในจังหวัดอุบลราชธานีด้วย สนับสนุนให้จัดตั้งสำนักงานประสานงานสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทยขึ้นที่จังหวัดอุบลฯ เพื่อแนะนำช่วยเหลือชาวฮากกาอุบล

สมาคมฮากกาอุบล-06.jpg

ถัดมาอีกเพียง 1 ปี พ.ศ.2494 ก็ได้มีการจัดตั้งสำนักงานประสานงานสมาคมฮากกาอุบล โดยมีผู้ริเริ่มร่วมก่อตั้งได้แก่ นาย กวง แซ่เจน เป็นประธาน นายเต๋าน่ำ แซ่เจีย เป็นรองประธาน นายแม่น อยู่ยืน เป็นเหรัญญิก นายคุงแถน จงสุวัฒน์ เป็นเลขานุการ และชาวฮากกาอื่นฯ

นพ-ประวิทย์-วิริยสิทธาวัฒน์.jpg
นพ.ประวิทย์ วิริยสิทธาวัฒน์ นายกสมาคมฮากกาอุบล คนปัจจุบัน

ต่อมา พ.ศ.2517 ได้จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็น "สมาคมฮากกาอุบล" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เชื่อมความสามัคคีและช่วยเหลือระหว่างชาวฮากกา 2.อนุเคราะห์ผู้ยากไร้ อนาถา 3.ส่งเสริมวัฒนธรรม การกีฬา การอนามัย การดนตรีฯลฯ 4.ส่งเสริมการสาธารณะประโยชน์ และ 5.เพือ่ส่งเสริมความสงบและปลอดภัย โดยมีนายคุงแถ่น จงสุวัฒน์ เป็นนายกสมาคม สมัยที่ 1 (พ.ศ.2517-พ.ศ.2522) ปัจจุบันมี นพ.ประวิทย์ วิริยสิทธาวัฒน์ เป็นนายกสมาคมคนล่าสุด (พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน)

สมาคมฮากกาอุบล-05.jpg

และในปี พ.ศ.2517 นั้นเอง ได้มีสร้างอาคารสมาคมใหม่บนถนนพรหมราช เป็นอาหาร 4 ชั้น ชั้นล่างเป็นที่จอดรถเพื่อมิให้กีดขวางการจราจร ชั้น 2-3-4 เป็นห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง และห้องทำงานคณะกรรมการ สิ้นงบประมาณก่อสร้างประมาณ 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท) โดยคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมจีนแคะอุบลพร้อมด้วยสมาคมจีนแคะแห่งประเทศไทยเป็นผู้เอื้อเฟื้องบประมาณ

สมาคมฮากกาอุบล-04.jpg

เป็นที่น่าสังเกตว่า อาคารสมาคมฮากกาอุบล มีรูปทรงเหมือนกับอาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนพรหมเทพ มากๆ เรียกว่าเป็นพิมพ์เขียวเดียวกันเลยก็ว่าได้ ไกด์อุบลคิดว่า เนื่องจากตระกูลล่ำซำ ผู้ถือหุ้นใหญ่ธนาคารกสิกรไทยในสมัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นคุณบัญชา ล่ำซำ หรือคุณบัณฑูร ล่ำซำ ล้วนเป็นผู้มีบทบาทในสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย เมื่อมีความประสงค์จะสร้างที่ทำการสมาคมฮากกาอุบล จึงได้มอบพิมพ์เขียวอาคารธนาคารกสิกรไทยไว้ให้เลยเพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการขออนุญาตก่อสร้าง

สมาคมฮากกาอุบล-02.jpg

สมาคมฮากกาอุบล จะจัดงานสังสรรค์ฮากกาประจำปีขึ้น โดยในปี 2560 นี้ ตรงกับวันที่ 12 มีนาคม 2560 จึงขอเชิญชาวฮากกาทั้งที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง พบปะสังสรรค์ร่วมกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-7257125, 081-8761691 และ 086-8729679