guideubon

 

อุบลฯ จัดงานวันรำลึกแห่งความดีของชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2566

EXPOW2023-อนุสาวรีย์แห่งความดี-01.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่บริเวณอนุสาวรีย์แห่งความดี อุบลราชธานี ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี นายนคร ศิริปัญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลารำลึกความดีของบรรพชนอุบลราชธานี ในงานวันรำลึกแห่งความดี ชาวอุบลราชธานี โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และลูกหลานเชลยศึกสัมพันธมิตรชาวต่างประเทศเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ผู้แทนลูกหลานเชลยศึกสัมพันธมิตรฯ กล่าวขอบคุณชาวอุบลราชธานี พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้ Lady of Ubon และร้องเพลงสามัคคีชุมนุม และ Auld Lang Syne ร่วมกัน 

EXPOW2023-อนุสาวรีย์แห่งความดี-02.jpg

นายนคร ศิริปัญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีกล่าวรำลึกถึงความดีของบรรพชนชาวอุบลราชธานีภายหลังวางพวงมาลาว่า อนุสรณ์สถานรูปทรงแท่งสี่เหลี่ยมพร้อมคำจารึก เบื้องหน้าทุกท่าน คืออนุสรณ์สถานที่ถูกสร้างขึ้นแทนของเดิม ที่เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรได้สร้างหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ว่าอยู่รอดเพราะความเมตตา และความกล้าหาญชาวอุบล ที่เสี่ยงชีวิต ให้อาหารและน้ำ ระหว่างตกเป็นเชลยศึก

เชลยศึกเหล่านี้ ถูกนำมาจากค่ายเชลยศึก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีมายังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้างสนามบินชั่วคราวของกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สอง หรือในภาคพื้นเอเชียเรียกว่า "สงครามมหาเอเชียบูรพา" ปัจจุบันเป็นสนามบินร้างที่บ้านหนองไผ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

เมื่อสงครามสงบเชลยศึกได้ร่วมใจกันสร้างอนุสรณ์สถาน ถึงความมีเมตตาและความกล้าหาญของชาวอุบลราชธานี และจารึกไว้ว่า Ex PoW(เอกซ์ เพาว) มาจาก Ex Prisoner of War หมายถึงสร้างโดยอดีตนักโทษสงคราม คือ เชลยศึก เรียกอนุสรณ์สถานนี้ว่า "อนุสาวรีย์แห่งความดี Monument of Merit "  เรียกขานสตรีชาวบ้านอุบลว่า Little Mother หรือ "คุณแม่ตัวเล็กๆ ผู้เมตตาและกล้าหาญ

EXPOW2023-อนุสาวรีย์แห่งความดี-03.jpg

เรื่องราวประวัติศาสตร์นี้ผ่านความทรงจำยาวนาน พ.ศ.2514 (ค.ศ. 1971) หน่วยทหารอากาศออสเตรเลียเฉพาะกิจที่ฐานทัพอากาศอุบลราชธานี เคยจัดกองเกียรติยศมาทำความเคารพ ณ อนุสรณ์สถานแห่งนี้ และเป็นสถานที่ชาวต่างประเทศเมื่อมาจังหวัดอุบลราชธานี มักจะมาแวะเยี่ยมชมอยู่เสมอ

จนเมื่อ พ.ศ.2551 (ค.ศ.2008) จังหวัดอุบลราชธานีจัดเป็นรูปแบบพิธีการขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้แบบพิธีการสดุดีวีรชน ในสงคราม และกำหนดประกอบพิธีในวันที่ 11 เดือนพฤศิกายน หรือเดือน 11 เวลา 11.00 น. เชิญชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครและทหารผ่านศึกในสมรภูมิต่างๆ มาทำพิธีอันมีคุณค่านี้ร่วมกัน

จากนั้น พิธีรำลึกนี้ก็ได้มีเรื่อยมาจนปัจจุบัน ภายหลังจึงพบว่า รูปแบบ พิธีการ วันเวลา คล้ายกับในหลายประเทศ และตรงกับวันที่เรียกว่า "วันที่ระลึกแห่งสงคราม Remembrance Day" เป็นพิธีสากลเพื่อรำลึกถึงสงคราม

EXPOW2023-อนุสาวรีย์แห่งความดี-04.jpg

พิธีการนี้ นำมาสู่ความสนใจเพิ่มขึ้น ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม มีเอกสารและหลักฐานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดทั้งมีตัวบุคคล สถานที่ สิ่งก่อสร้าง มีขบวนการเสรีไทย เราพบว่า อุบลราชธานีมีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 2 เช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัด

ที่สำคัญ มีหลักฐานน่าเชื่อว่าจังหวัดอุบลราชธานี อาจจะเป็นที่สิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2 เราพบว่า อุบลราชธานี กองกำลังของกองทัพญี่ปุ่นชุดสุดท้ายยอมวางอาวุธและพร้อมปลดปล่อยเชลยศึก เราต้องดูแลทั้งเชลยศึกที่ได้รับการปลดปล่อยกว่า 3,000 คน พร้อมกับดูแลทหารที่ยอมวางอาวุธกว่า 10,000 คนให้กลับคืนสู่มาตุภูมิอย่างปลอดภัย

ณ โอกาสนี้ ผมขอเชิญทุกท่าน รำลึกถึงวีรชนทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน บุคคลในความทรงจำนี้คือผู้กล้า ท่านผู้เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีให้อนุชนรุ่นหลัง ขอดวงวิญญาณที่หาญกล้าและเสียสละไปสู่สุขคติภพชั่วกาลนาน

EXPOW2023-อนุสาวรีย์แห่งความดี-05.jpg

EXPOW2023-อนุสาวรีย์แห่งความดี-06.jpg

EXPOW2023-อนุสาวรีย์แห่งความดี-07.jpg

EXPOW2023-อนุสาวรีย์แห่งความดี-08.jpg

EXPOW2023-อนุสาวรีย์แห่งความดี-09.jpg

EXPOW2023-อนุสาวรีย์แห่งความดี-10.jpg

EXPOW2023-อนุสาวรีย์แห่งความดี-11.jpg

EXPOW2023-อนุสาวรีย์แห่งความดี-12.jpg

EXPOW2023-อนุสาวรีย์แห่งความดี-13.jpg

EXPOW2023-อนุสาวรีย์แห่งความดี-14.jpg

EXPOW2023-อนุสาวรีย์แห่งความดี-15.jpg

EXPOW2023-อนุสาวรีย์แห่งความดี-16.jpg