guideubon

 

9 สุดยอดวัตถุมงคล หลวงปู่บุญมี โชติปาโล วัดสระประสานสุข

วัตถุมงคล-หลวงปู่บุญมี-วัดสระประสานสุข-อุบล-10.jpg

พระภาวนาวิศาลเถร หรือ หลวงปู่บุญมี โชติปาโล มีนามเดิมว่า บุญมี นามสกุล กุศลคุณ เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2452 ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา ณ บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 2 บ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โยมบิดาชื่อ นายกุ กุศลคุณ โยมมารดาชื่อ นางเลื่อน กุศลคุณ ท่านเป็นบุตรคนโตในพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 6 คน

ในช่วงชีวิตสมณเพศของหลวงปู่บุญมี ท่านได้ออกจาริกธุดงค์ไปในสถานที่ต่างๆ กระทั่งปีพุทธศักราช 2480 หลวงปู่บุญมีเดินทางกลับมายังจังหวัดอุบลราชธานี และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสระประสานสุข โดยท่านได้ทำการพัฒนาก่อสร้างวัดสืบต่อจากพระเดชพระคุณพระศาสนดิลก (เสน ชิตเสโน) เจ้าอาวาสวัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) ซึ่งเป็นผู้นำพาในการสร้างวัดสระประสานสุข และเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่าน หลวงปู่บุญมีได้พัฒนาวัดสระประสานสุขซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่าน ให้มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงทั่วไปเรื่อยมาตามลำดับ 

หลวงปู่บุญมี-โชติปาโล-04.jpg

หลวงปู่บุญมี ได้อุทิศตนเป็นสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำหน้าที่สืบทอดและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ตลอดชีวิตในสมณเพศ หลวงปู่บุญมีท่านได้ทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดอุบลราชธานี ที่บ้านเกิดเมืองนอนของท่าน เห็นได้จากการเริ่มต้นพัฒนาวัดสระประสานสุข จากวัดป่าธรรมดาให้เจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับจนเป็นวัดปฏิบัติที่มีชื่อเสียง ญาติโยมประชาชนจากทั่วประเทศมีจิตเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมากราบนมัสการหลวงปู่กันอย่างไม่ขาดสาย

เมื่อครั้งที่จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงาน สมโภชเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีครบ 200 ปี ในปีพุทธศักราช 2535 มีการจัดทำหนังสือที่ระลึกชื่อว่า อุบลราชธานี 200 ปี พระครูไพโรจน์รัตโนบล (หลวงปู่บุญมี โชติปาโล) เจ้าอาวาสวัดสระประสานสุข ท่านได้รับคัดเลือกและยกย่องให้เป็นพระสงฆ์ที่น่าเคารพนับถือทางด้านพระเถระสายวิปัสสนาธุระในจังหวัดอุบลราชธานี จึงถือได้ว่าท่านเป็นพระสงฆ์ตัวอย่างที่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีสมควรยกย่องให้เป็น “พระดีศรีอุบล” และเป็น “พระดีศรีแผ่นดิน” ที่ชาวไทยทั่วประเทศสมควรเอาเป็นตัวอย่างตลอดไป 

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2547 หลวงปู่บุญมีอาพาธ และถึงแก่มรณภาพ สิริอายุ 95 ปี 3 เดือน 8 วัน พรรษา 74 ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559

สำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมี มีมากมาย แต่ที่ได้รับความนิยม ระบุอยู่ในหนังสือพระเครื่องยอดนิยม ภาคอีสาน ชุด "เพชรน้ำงาม นครอุบลฯ"  มีดังนี้

1. เหรียญหลวงพ่อบุญมี โชติปาโล รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อทองคำ พิมพ์ใหญ่
วัตถุมงคล-หลวงปู่บุญมี-วัดสระประสานสุข-อุบล-01.jpg

 

2. เหรียญหลวงพ่อบุญมี โชติปาโล รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อทองคำ พิมพ์เล็ก
วัตถุมงคล-หลวงปู่บุญมี-วัดสระประสานสุข-อุบล-02.jpg

 

3. เหรียญหลวงพ่อบุญมี โชติปาโล รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อทองแดง พิมพ์ใหญ่
วัตถุมงคล-หลวงปู่บุญมี-วัดสระประสานสุข-อุบล-03.jpg

 

4. พระรูปหล่อ พ่อบุญมี โชติปาโล รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อทองแดง พิมพ์ก้นตัน
วัตถุมงคล-หลวงปู่บุญมี-วัดสระประสานสุข-อุบล-04.jpg

 

5. พระรูปหล่อ หลวงพ่อบุญมี โชติปาโล รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อทองแดง พิมพ์กลวง
วัตถุมงคล-หลวงปู่บุญมี-วัดสระประสานสุข-อุบล-05.jpg

 

6. เหรียญหล่อพัดยศ หลวงพ่อบุญมี โชติปาโล ปี 2536 เนื้อทองคำ
วัตถุมงคล-หลวงปู่บุญมี-วัดสระประสานสุข-อุบล-06.jpg

 

7. เหรียญหล่อพัดยศ หลวงพ่อบุญมี โชติปาโล ปี 2536 เนื้อเงิน
วัตถุมงคล-หลวงปู่บุญมี-วัดสระประสานสุข-อุบล-07.jpg

 

8. เหรียญหลวงพ่อบุญมี โชติปาโล รุ่นแรก ปี 2539 เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่
วัตถุมงคล-หลวงปู่บุญมี-วัดสระประสานสุข-อุบล-08.jpg

 

9. พระเกษเจดีย์ หลวงพ่อบุญมี โชติปาโล ปี 2541 เนื้อเงิน
วัตถุมงคล-หลวงปู่บุญมี-วัดสระประสานสุข-อุบล-09.jpg