guideubon

 

สมาคมชาวอุบลราชธานี ก่อ่ตั้งมาแล้วมากกว่ากึ่งศตวรรษ

สมาคมชาวอุบล-02.jpg

เชื่อว่ายังมีคนอุบลอีกหลายๆ คน ไม่ทราบว่า เรามี สมาคมชาวอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ เรียกว่าเป็นที่ชุมนุมของชาวอุบลคนไกลบ้านก็ว่าได้ ปัจจุบันมีท่าน พล.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ เป็นนายกสมาคม (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544) เรามาทำความรู้จักสมาคมชาวอุบลราชธานีกันครับ

สมาคมชาวอุบลราชธานี เดิมเป็นชมรมชาวอุบลราชธานี ซึ่งก่อตั้งก่อนปี 2505 ซึ่งประกอบด้วยบุคคลวัยหนุ่ม สาว ทั้งที่ทำงานแล้วและยังศึกษาอยู่ไม่จำกัดเพศและอายุ โดยมีวัตถุประสงค์และความมุ่งมั่นเพื่อรวมกันให้เกิดความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สถานที่ทำการของชมรมอยู่ที่บ้านเลขที่ 36 จุฬาซอย 11 คือบ้านของคุณผดุง จันทรุเบกษา ซึ่งปัจจุบันนี้ซอยจุฬา 11 เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าสยามสแคว์

ต่อมาชมรมได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านเลขที่ 21 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว คือบ้านของคุณผดุง และคุณป้าอาจารย์ปรีดา จันทรุเบกษา เช่นกัน มีการประชุมกันทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีกรรมการและเลขานุการช่วยกันทำงาน กิจกรรมหลักๆ ในสมัยนั้น ได้แก่ ได้แก่ กิจกรรมฉายภาพยนตร์ที่โรงหนังเฉลิมกรุง กิจกรรมงานลีลาศเต้นรำที่เวทีลีลาศสวนลุมพินี และที่วังสราญรมย์ สมัยนั้นเรียกว่างานบอล (บอลรูม)) เพื่อหาทุน เนื่องจากยังไม่มีเงินทุนเป็นของชมรมฯ และกิจกรรมที่เด่นชัดอีกประการหนึ่งคือการร่วมมือกับสมาคมชาวอีสาน ทำให้เราได้รู้จักและมีเพื่อนอยู่จังหวัดอื่น ๆ มีความคุ้นเคยและสนิทสนมกันจนถึงปัจจุบัน 

ชมรมฯ ได้เริ่มอย่างจริงจังเมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หลายท่าน อาทิ นพ.ฝน แสงสิงแก้ว ส.ส.เลียง – ส.ส.อรพินทร์ ไชยกาล และที่สำคัญที่สุดคือ คุณบุญหลาย จำรัสฤทธิ์รงค์ ซึ่งท่านได้อนุเคราะห์ให้โรงเรียนอำนวยวิทยา ราชวัตร ซึ่งเป็นโรงเรียนของท่าน เป็นสำนักที่ตั้งของสมาคมชาวอุบลราชธานี อย่างเป็นทางการ ชมรมได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคม และมีคุณผดุง จันทรุเบกษา เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก มีการเลือกตั้งงคณะกรรมการต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ เหมือนกับกิจกรรมตอนที่เป็นชมรม แต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน สามเณร ในกรุงเทพฯ ที่ขอเข้ามาเป็นรายๆ กับทั้งได้รวบรวมไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักจนถึงปัจจุบัน

คุณผดุง จันทรุเบกษา ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตั้งแต่ปี 2506-2510 จึงมีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมต่อจนมาถึงปัจจุบันดังนี้ คุณอาทิตย์ สุวรรณกูฎ (พ.ศ. 2511-2517) คุณสุนทร ศิลปชัย (พ.ศ.2518-2520) พล.อ.ท.สวน สุขเสริม (พ.ศ.2521-2526) คุณวิระ รมยะรูป (2527-2543) และ พล.ต.อ. ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ (พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน)

สมาคมชาวอุบลราชธานี ได้ย้ายสำนักงานจากโรงเรียนอำนวยวิทยา มายังสถานที่ปัจจุบัน เลขที่ 580 ซอยสงวนสุข ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. ในเนื้อที่ 3 ไร่เศษ โดยสถานที่แห่งนี้เป็นเรือนเก่าของ คุณหญิงทรามสงวน อภัยรณฤทธิ์ (ถวิล อมาตยกุล) ในสมัยท่านนายกสมาคม พล.อ.ท.สวน สุขเสริม ใน พ.ศ.2521 นับได้ว่าท่านนายกสมาคมฯ พล.อ.ท.สวน สุขเสริม ได้วางรากฐานให้สมาคม มีที่อยู่มั่นคงสวยงาม มีสง่าราศีมาจนถึงปัจจุบันนี้

อนึ่ง อาคารหลังนี้ ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมดังที่เห็น โดยฝีมือของทีมงานสถาปนิกและวิศวกรลูกหลานคนอุบล ได้แก่ อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี , รศ.สิทธิพร ภิรมย์รื่น, ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว และ อ.ขวัญสรวง อติโพธิ์

สมาคมชาวอุบล-แผนที่.jpg

ชมภาพสวยๆ จากคุณ Flowery ที่เคยจัดกิจกรรมที่สมาคมฯ ครับ
http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2009/05/K7898406/K7898406.html

สมาคมชาวอุบล-11.jpg

สมาคมชาวอุบล-03.jpg

สมาคมชาวอุบล-05.jpg

สมาคมชาวอุบล-06.jpg

สมาคมชาวอุบล-08.jpg

สมาคมชาวอุบล-07.jpg

สมาคมชาวอุบล-10.jpg

สมาคมชาวอุบล-09.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511