guideubon

 

พิธียกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธาน ในพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

พิธียกฉัตร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-01.jpg

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในรายการ "ผู้ว่าพงศ์รัตน์ฯ พบชาวอุบลฯ" ว่า ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธียกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธาน ในพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ที่วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง)

จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลฯ เฝ้ารับเสด็จ ในพื้นที่ทั้งสองฝั่งถนนตลอดเส้นเส้นทางเสด็จฯ ซึ่งรายละเอียดในเส้นทางเสด็จฯ มีดังนี้ เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากกองบิน 21 เข้าสู่ถนนชยางกูร วิ่งผ่านสี่แยกเอสโซ่ สี่แยกกิโลศูนย์ ไปยังแยกตลาดน้อย และเลี้ยวซ้ายเข้าแยกถนนพิชิตรังสรรค์ ผ่านแยกศาลจังหวัด เลี้ยวซ้ายเข้าสู่วัดมหาวนาราม โดยทางเทศบาลนครอุบลราชธานี จะมีรถประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมความพร้อมก่อนพระองค์ท่านเสด็จฯ ก่อนเวลาประมาณ 30 นาที ซึ่งทางเทศบาลเตรียมธงไว้สำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วย

นอกจากนี้ ตามบ้านเรือนตลอดเส้นทางเสด็จฯ ขอเชิญชวนนำโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์มาประดับตกแต่งให้สวยงาม และฝากถึงพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลฯ ตลอดเส้นทางสามารถเปิดบ้าน เพื่อรับความเป็นมงคลได้ตลอดเส้นทางเสด็จฯ ในเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่เสด็จมาในครั้ง

พิธียกฉัตร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-09.jpg

สำหรับ "ฉัตร" ที่จะประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงนี้ เฟสบุ้คคุณ Lek Wattanapong ChotivanitAnan ได้โพสให้ข้อมูลไว้ว่า เป็นฉัตรขาว 5 ชั้น ตามแบบโบราณ ความกว้าง 2 เมตร ความสูง 3.6 เมตร ใส่พวงแก้ว ไม่เดินระบบไฟ โครงทำด้วยไม้สัก ยอดไม้สักแกะลาย ใช้ผ้าขาวนวล ขลิบขอบทองระบาย 2 ชั้น ใส่อุบะพวงจำปาทอง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” แล้วนั้น ฉัตรนี้จะเรียกว่า เบญจปฎลเศวตฉัตร

พิธียกฉัตร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-03.jpg

พิธียกฉัตร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-04.jpg

พิธียกฉัตร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-05.jpg

พิธียกฉัตร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-06.jpg

พิธียกฉัตร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-07.jpg

พิธียกฉัตร-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-08.jpg