guideubon

 

พบภาพเก่า สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดอนุสาวรีย์ ร.5 จ.อุบลฯ

สมเด็จพระเทพ-อนุสาวรีย์รัชกาลที่-5-ศาลากลางอุบล-05.jpg

วันที่ 2 เมษายน 2561 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันที่ 2 เมษายน) ไกด์อุบลมีความรู้สึกปลื้มปิติอีกครั้ง เมื่อพบภาพเก่าเมื่อครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ตรงข้ามทุ่งศรีเมือง เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2532

สมเด็จพระเทพ-อนุสาวรีย์รัชกาลที่-5-ศาลากลางอุบล-01.jpg

สมเด็จพระเทพ-อนุสาวรีย์รัชกาลที่-5-ศาลากลางอุบล-02.jpg

สมเด็จพระเทพ-อนุสาวรีย์รัชกาลที่-5-ศาลากลางอุบล-03.jpg

สมเด็จพระเทพ-อนุสาวรีย์รัชกาลที่-5-ศาลากลางอุบล-04.jpg

สมเด็จพระเทพ-อนุสาวรีย์รัชกาลที่-5-ศาลากลางอุบล-06.jpg