guideubon

 

เปิดพระอนุสาวรีย์ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ-สรรพสิทธิประสงค์-01.jpg

วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.39 น. มีพิธีเปิด พระอนุสาวรีย์พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์  เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระเทพวราจาย์, พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี, พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ, พระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร, พระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ  พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ทุกรูป

โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, ม.ร.ว.พวงแก้ว สุนทรเวช, ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล และคณะพระญาติ, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องประชาชน ร่วมอยู่ในพิธี

พลโท ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ประธานมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย กล่าววว่า ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ที่ให้ความสำคัญในการสร้างพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ และได้มาเป็นประธานตั้งแต่พิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 พิธีเททองหล่อ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ซึ่งครบ 99 ปี ในการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน จึงจัดพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ-สรรพสิทธิประสงค์-02.jpg

องค์พระรูปพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ (สัมฤทธิ์) ส่วนผสมทองแดง ร้อยละ 90 ความสูง 222 เซนติเมตร น้ำหนัก 700 กิโลกรัม ออกแบบโดย นายโสพิศ พุทธรักษ์ ประติมากรรมชำนาญการจากสำนักช่าง สิบหมู่กรมศิลปากร หล่อโดย บริษัท พุทธคุณประติมากรรม จำกัด จังหวัดนครปฐม มูลค่า 2,800,000 บาท

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ-สรรพสิทธิประสงค์-03.jpg

แท่นฐาน ลานพระอนุสาวรีย์ พร้อมระบบไฟส่องสว่าง และภูมิทัศน์ ออกแบบโดยสถาปนิก ได้แก่ นายจตุพิเชฐพล วงศ์คำ (โตโต้) ภายใต้คำแนะนำจากคณะนักภูมิ สถาปัตย์กรมศิลปากร โดยออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ สามารถคงสภาพได้กว่า 100 ปี โดยฐานรากลงเสาเข็มชนิดเจาะ เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ลึก 6 เมตร จำนวน 30 ต้น ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ มูลค่า 3,899,000 บาท

การตรวจสอบความเหมาะสมขององค์พระอนุสาวรีย์ แท่นฐาน ลานพระอนุสาวรีย์ และภูมิทัศน์ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอนุสาวรีย์แห่งชาติกรมศิลปากร

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ได้รับการบริจาคจากประชาชนทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย 219 ตำบล 2,704 หมู่บ้าน เป็นเงิน 5,516,779 บาท และมีผู้มีจิตศรัทธาอื่นๆ อีก 2,600,110 บาท รวมทั้งสิ้น 8,116,889 บาท

พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง มีพื้นที่ 318 ตารางวา โดยมูลนิธิฯ ขอสร้างพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา ตรงกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเทศบาลนครอุบลราชธานี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ-สรรพสิทธิประสงค์-04.jpg

พระอนุสาวรีย์แห่งนี้ จะเป็นศูนย์รวมของความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ และคุณงามความดีของชาวอุบลราชธานี สมกับคำที่ว่า "แหล่งรวมพลังแห่งความสามัคคี นำอดีตที่ดีมาฟื้นฟู เชิดชูในปัจจุบัน สร้างสรรค์สู่อนาคต"

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ-สรรพสิทธิประสงค์-05.jpg

รวมข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

พิธีเททองหล่อพระรูป กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

เชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

แถลงข่าว เตรียมวางศิลาฤกษ์ อนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ มี.ค.63

ชาวอุบลฯ ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

ความคืบหน้าการก่อสร้าง พระอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

อุบลฯ เตรียมสร้างอนุสาวรีย์ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511