guideubon

 

ภาพเก่าพระวิหารวัดหลวง ช่างภาพลงสีใหม่ สวยงามมาก

พระวิหารวัดหลวง-อุบล-03.jpg

แฟนเพจ ประวัติศาสตร์อีสานล้านช้าง ลงภาพเก่าพระวิหารวัดหลวง อ.เมือง อุบลราชธานี แสดงให้เห็นถึงความงดงามของศิลปะล้านช้างอย่างสวยงาม แต่น่าเสียดายว่า ถูกรื้อทิ้งและสร้างใหม่ไปแล้ว โดยมีข้อความดังนี้ 

“พระวิหารวัดหลวง” นครอุบลราชธานีศรีวนาไลยประเทศราช วัดหลวงถือเป็นพระอารามแห่งแรกของเมืองอุบลราชธานี นับแต่การสร้างเมืองในปี พ.ศ.2324 โดย “เจ้าพระปทุมวรราชสุริยะวงศ์”(ท้าวคำผง) เจ้าผู้ครองเมืองอุบลพระองค์แรก (ตรงกับรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กรุงธนบุรี) ให้ช่างที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ พร้อมด้วยท่านอุปฮาดราชบุตรราชวงศ์ ท้าวเพี้ย กรมการเมือง ร่วมสร้าง วัดจึงสำเร็จสวยงามสมเจตนารมณ์ สร้างพระวิหารองค์พระประธาน กุฎิวิหาร หอแจก หอไตร หอกลาง หอโปง หอระฆัง พร้อมบริบูรณ์ทุกอย่าง ตั้งนามว่า "วัดหลวง" เป็นวัดแรกของเมืองอุบลราชธานี

โดยพระวิหารวัดหลวงหลังนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าองค์หลวง พระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของเมืองอุบลราชธานี ลักษณะอาคารสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะล้านช้างอย่างชัดเจน ต่อมาเนื่องจากความชำรุดทรุดโทรมจึงได้รื้อลง เมื่อราวปีพ.ศ. 2492 เปลี่ยนเป็นอาคารไม้และใช้เป็นศาลาการเปรียญของวัดจนถึงปัจจุบัน เหลือเพียงแค่ความทรงจำ

พระวิหารวัดหลวง-อุบล-01.jpg

ต่อมามีผู้ใช้เฟสบุ้คนามว่า Boonjing Suwanvong ได้นำภาพพระวิหารดังกล่าว ไปลงสีให้ใหม่ ทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น แบบว่า เห็นแล้วเสียดาย อยากได้พระวิหารหลังเก่าคืนมาด้วยเลย

พระวิหารวัดหลวง-อุบล-02.jpg

ภาพปัจจุบันพระวิหารวัดหลวง ที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่องค์หลวง

พระวิหารวัดหลวง-อุบล-04.jpg

พระวิหารวัดหลวง-อุบล-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511