guideubon

 

เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านกับ "ถนนสายข้าว" ในงานบุญจุลกฐิน

ข้าวมธุปายาส.jpgจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านในงาน ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน  วัดไชยมงคล อ.เมือง เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการสาธิตเรื่องข้าวในกิจกรรม "ถนนสายข้าว" วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้

ถนนสายข้าวต้มมัด

ถนนสายข้าวหลาม

ถนนสายข้าวปุ้น (ขนมจีน)

ถนนสายข้าวจี่

ถนนสายข้าวมธุปายาส

ถนนสายข้าวเม่า

ถนนสายข้าวโป่ง

ถนนสายข้าวปาด

และถนนสายพวงมาลัยข้าวตอกแตก

ข้าวต้มมัด.jpg

ข้าวโป่ง.jpg

ข้าวจี่.jpg

ข้าวปุ้น.jpg