guideubon

 

สะพานเสรีประชาธิปไตย สะพานข้ามแม่น้ำมูลแห่งแรกของอุบล

สะพานรัตนโกสินทร์-อุบล-01.jpg

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จะปิดสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี เพื่อให้ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ดำเนินงานซ่อมรอยต่อสะพานจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ใช้สะพานเสรีประชาธิปไตย โดยให้เดินรถสวนทางกัน (ดังรูป) ซึ่งการจราจรอาจติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน

ดังนั้น ผู้ที่จะใช้เส้นทางดังกล่าว ควรหลีกเลี่ยง และใช้เส้นทางอื่นเพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่าน สอบถามเพิ่มเติม โทร 045-254621 จราจร สภ.เมืองอุบลฯ หรือ 088-0847981 สภ.วารินชำราบ 

สะพานเสรีประชาธิปไตย-อุบล-08.jpg

วันที่ 21 กุมภาพนธ์ 2561 แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ประกาศปิดสะพานเสรีประชาธิปไตย (ฝั่งตลาดใหญ่) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 กพ.61 นี้ เป็นต้นไป เพื่อทำการซ่อมแซมรอยต่อสะพาน โดยเริ่มจากสะพานฝั่งขาออก อุบล-วารินฯ ก่อน และจัดให้เดินรถสวนเลนในสะพานฝั่งขาเข้าแทนเป็นการชั่วคราว

สะพานเสรีประชาธิปไตย-อุบล-06.jpg

นายบุญเพ็ง สืบภา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี กล่าวกับไกด์อุบลว่า การปิดสะพานข้ามแม่น้ำมูล หรือสะพานเสรีประชาธิปไตยนี้ เพื่อซ่อมแซมรอยต่อสะพานนี้ เป็นไปตามอายุการใช้งาน มิได้เกิดจากการชำรุดของสะพานแต่อย่างใด โดยมีสัญญากับผู้รับเหมาเป็นเวลา 210 วัน และจะเริ่มงานจากสะพานฝั่งขาออกก่อน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม จากนั้นจะพักการทำงาน เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และจะกลับมาทำการซ่อมแซมฝั่งขาเข้าเช่นเดียวกันภายหลังจากเทศกาลสงกรานต์ผ่านไปแล้ว ทั้งนี้ ขณะดำเนินงาน จะปิดการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับสะพานเสรีประชาธิปไตย หรือสะพานข้ามแม่น้ำมูล จากอำเภอเมืองอุบลราชธานีไปฝั่งอำเภอวารินชำราบนี้ มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2497 แล้ว นับว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลแห่งแรกจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย หลังจากนั้น เมื่อสะพานหมดอายุการใช้งาน ก็มีการสร้างสะพานขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ.2535 แต่ยังคงใช้ชื่อสะพานเสรีประชาธิปไตยเหมือนเดิม เพียงแต่สะพานที่สร้างขึ้นใหม่ มีสะพานคู่ขนานเพิ่มอีกเส้นหนึ่ง เรียกว่า สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี หากนับจากตัวเมืองอุบล สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี อยู่ฝั่งซ้ายเป็นขาออกเมือง และสะพานเสรีประชาธิปไตยอยู่ฝั่งขวา เป็นขาเข้าเมือง

สะพานเสรีประชาธิปไตย-อุบล-03.jpg

คุณพ่อสุวิชช  คูณผล ปราชญ์เมืองอุบลฯ ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของสะพานเสรีประชาธิปไตยกับไกด์อุบลไว้อย่างน่าสนใจ โดยตั้งคำถามไว้ให้ชวนคิดว่า ทำไมสะพานนี้จึงมีชื่อสอดคล้องกับระบอบการปกครอง ไม่เหมือนกับสะพานอื่นๆ ที่ตั้งชื่อตามบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับสะพานนั้นๆ

สะพานเสรีประชาธิปไตย เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2496 ค่าก่อสร้าง แปดล้านบาทเศษ จากงบประมาณแผ่นดิน โดยกรมโยธาเทศบาล (กรมโยธาธิการในปัจจุบัน) เป็นหน่วยงานออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง สะพานกว้าง 9.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างสะพานแห่งนี้ชื่อ คุณประสิทธิ์ สุทัศน์กุล (ต่อมาดำรงตำแหน่งโยธาเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานีคนแรก และเป็นเขยเมืองอุบลฯ แต่งงานกับคุณสุเพ็ญ ทองหล่อ รองนางงามมิตรภาพ พ.ศ. 2495 บุตรสาวพันตำรวจตรี หมื่นชิต ธุรชน บ้านอยู่ที่มุมถนนพนมบรรจบกับถนนพโลชัย) บริษัท กำจรก่อสร้าง เป็นผู้รับเหมาสร้างสะพานนี้

สะพานเสรีประชาธิปไตย-อุบล-01.jpg

บริษัทผู้ก่อสร้าง ได้จัดทำหุ่นจำลอง (Model) สะพานขนาดเล็กไว้ ณ ที่ทำการชั่วคราวของบริษัท ปลายถนนอุปราชริมฝั่งแม่น้ำมูล รูปร่างลักษณะเหมือนในแบบแปลนทุกประการ แต่ย่อส่วน ชาวอุบลฯ ทั่วไปวิจารณ์เรื่องโครงสร้างของสะพานอย่างกว้างขวาง เนื่องจากโครงสร้างของสะพานข้ามแม่น้ำสายสำคัญในสมัยนั้น ส่วนบนของสะพาน จะต้องเป็นโครงเหล็ก ยึดโยงเชื่อมกันอย่างแข็งแรง ส่วนตอม่อรับพื้นสะพาน ก็ต้องเป็นแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่โต เต็มความกว้างของสะพาน ตัวอย่างเช่น สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ สะพานพระราม 6 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่กรุงเทพฯ สะพานนวรัฐ ที่เชียงใหม่ สะพานเดชาติวงศ์ ที่นครสวรรค์ เป็นต้น 

แต่โครงสร้างของสะพานข้ามแม่น้ำมูล ที่กำลังก่อสร้างในปี พ.ศ. 2496 - 2497 ไม่มีโครงเหล็กยึดโยงเชื่อมกัน เพื่อความเชื่อมั่นในความแข็งแรง สำหรับตอม่อสะพาน ก็เป็นเพียงเสา 3 ต้น ไม่ใหญ่ไม่โตเท่าไรนัก ตั้งห่างกันเป็นระยะไม่น่าจะรับน้ำหนักตัวสะพานได้ ส่วน "คาน" ของสะพาน แทนที่จะเป็นแท่งคอนกรีตทึบ หนักแน่นมันคง แต่กลับเป็นคอนกรีตโปร่งรูปเหลี่ยม ลักษณะเหมือนลูกกรงระเบียงมากกว่าที่จะเป็นคานรับน้ำหนักของสะพาน ทางเดินเท้าก็ไม่มีเสารับ ยื่นออกจากตัวสะพานลอยๆ กลัวว่าจะหักลงมา สรุปแล้ว สะพานข้ามแม่น้ำมูลแห่งนี้ เป็นลักษณะของสะพานข้ามคลองเล็กๆ มากกว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำสายสำคัญ ซึ่งสะพานมีความยาว 450.00 เมตร เป็นสะพานยาวที่สุดในประเทศไทยสมัยนั้น ชาวอุบลฯ ต่างวิตก วิจารณ์กันโดยทั่วไป แม้จะได้รับการชี้แจงว่า โครงสร้างของสะพาน เป็นการออกแบบตามหลักวิชาการสมัยใหม่ แต่ก็ไม่คลายกังวล 

สะพานเสรีประชาธิปไตย-อุบล-02.jpg

เมื่อการก่อสร้างสะพานใกล้จะแล้วเสร็จ จะต้องตั้งชื่อสะพานแห่งนี้ ก่อนที่จะมีพิธีเปิดเป็นทางการ จึงให้ชาวอุบลฯ แสดงความคิดเห็นในการตั้งชื่อสะพาน เพื่อความมีส่วนร่วม ปรากฏว่าการตั้งชื่อสะพาน แยกความคิดเห็นเป็น 3 แนวทาง

แนวทางที่ 1 กลุ่ม ส.ส. อุบลฯ สมัยนั้น มีนายยงยุทธ พึ่งพบ เป็นต้น ออกใบปลิวแจ้งว่า ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการก่อสร้างสะพานแห่งนี้คือ "พันเอกหลวงบูรกรรมโกวิท" อธิบดีกรมโยธาเทศบาล เป็นผู้สรรหางบประมาณมาก่อสร้าง ด้วยการแปรญัตติจากโครงการต่างๆ ควรตั้งชื่อสะพานนี้ว่า "บูรกรมโกวิท" หรือ "บูรกรมเนรมิต" แต่ชาวบ้านไม่เห็นด้วย เพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคล มิใช่ส่วนรวม

แนวทางที่ 2 กลุ่มข้าราชการบำนาญ ซึ่งเป็นผู้เฒ่า ผู้แก่ของเมืองอุบลฯ ประกอบด้วย ขุนสาธก ศุภกิจ อดีตสรรพากรจังหวัด ขุนวรเวธวรรณกิจ อดีตศุภมาตราจังหวัด ขุนวรวาทพิสุทธิ์ อดีตศึกษาธิการจังหวัด ขุนอุทารระบิล อดีตปลัดเทศบาลเมืองอุบลฯ ขุนวิเลขกิจโกศล อดีตสมุหบัญชีเทศบาลเมืองอุบลฯ ชุดก่อตั้ง ได้แสดงความคิดเห็นว่า พระมหากษัตริย์ทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ให้ทรงกรม โดยนำชื่อจังหวัดต่างๆ มาตั้งพระนามบรรดาศักดิ์หรือราชทินนาม เช่น กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา (รัชกาลที่ 7) กรมหลวงสงขลานครินทร์ (พระบรมราชชนกฯ) แต่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นหัวเมืองเอก มีชื่อว่า "ราชธานี" แห่งเดียวของประเทศ ยังไม่มีการนำชื่อจังหวัดอุบลฯ มาตั้งพระนามาบรรดาศักดิ์ หรือราชทินนาม พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดเลย แต่ชาวอุบลฯ ภาคภูมิใจที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงตั้งพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์แรกว่า "อุบลรัตน์ราชกัญญาฯ" จึงสมควรขอพระราชทานนาม "อุบลรัตน์" มาเป็นชื่อสะพานแห่งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลตลอดไป (แม้ว่าพระนาม "อุบลรัตน์" จะมิได้เป็นชื่อของสะพาน ตามความมุ่งหวังของหลักชัยไม้เท้าชาวอุบลฯ แต่อีก 12 ปีต่อมา (พ.ศ. 2509) ชาวอุบลฯ ทั้งหลายก็ปลาบปลื้มใจ ที่ได้รับพระราชทานนาม "วัดศรีอุบลรัตนาราม" แทนวัดศรีทองเดิม สมควรปรารถนาตามเจตนารมย์ทุกประการ)

แนวทางที่ 3 กลุ่มคณะกรรมการหาทุนสร้างอนุสาวรีย์ "พระวอ-พระตา" และแนวร่วมต่างๆ แสดงความคิดเห็นว่า ควรตั้งชื่อสะพานนี้ว่า "สะพานพระวอ-พระตา" เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้สร้างเมืองอุบลฯ เช่นเดียวกับ สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์" สร้างเพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระผู้สร้างกรุงเทพมหานคร 

แนวทางตั้งชื่อสะพานทั้ง 3 แนวทาง ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเต็มที่ แต่ยังหาข้อยุติไม่ได้ กำหนดการจะเปิดสะพานก็ใกล้เข้ามาทุกที จังหวัดจึงรวบรวมความเห็นทั้ง 3 แนวทาง ให้รัฐบาลตัดสินชี้ขาด รัฐบาลสมัยนั้น มีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี กำลังต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นการปกครองระบอบเผด็จการ แต่เขาเรียกลัทธิของเขาว่า ประชาธิปไตย อีกแบบหนึ่ง จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงต้องการรณรงค์ให้โลกรู้ว่า การปกครองของไทย เป็นการปกครองแบบ "เสรีประชาธิปไตย" (Free -Democracy) ทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทย จะต้องเป็นเสรีประชาธิปไตย เพื่อต่อต้านระบอบเผด็จการของคอมมูนิสต์ แม้แต่ชื่อสะพานก็เป็น "สะพานเสรีประชาธิปโตย"

สะพานเสรีประชาธิปไตย-อุบล-04.jpg

สะพานแห่งนี้ ที่มีการวิตกวิจารณ์กันว่า น่าจะไม่มั่นคง แต่ก็ดำรงคงอยู่คู่เมืองอุบลฯ เป็นเวลา 36 ปี จึงหมดอายุการใช้งาน ผู้เขียน (สุวิชช คูณผล) ได้รับเชิญร่วมพิจารณาสร้างสะพานใหม่ แทนสะพานนี้เมื่อปี 2532 ที่กรมโยธาธิการ สะพานชื่อเดิมแต่สร้างใหม่ ณ สถานที่เดิม เปิดใช้ปี 2535 ซึ่งเป็นปีที่อุบลราชธานีอายุครบ 200 ปี คู่ขนานกับ "สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี" จังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่เตือนใจว่า สะพานเสรีประชาธิปโตยเดิม แม้จะหมดสภาพไปตามอายุขัย ก็มีสะพานเสรีประชาธิปไตยใหม่ ขึ้นมาแทนที่ และจะสถิตย์สถาพรตลอดไป เช่นเดียวกับ ระบอบประชาธิปไตย คู่กับประเทศไทย 

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล
ขอบคุณข้อมูลจาก ปราชญ์เมืองอุบล สุวิชช คูณผล