guideubon

 

งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2564

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-01.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางพวงมาลาใน “วันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี 11 พฤศจิกายน ประจำปี 25634 The monument of merit 11.11.2021” ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-02.jpg

ย้อนหลังไปเมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา ในปี พ.ศ.2484 ประเทศญี่ปุ่นได้ส่งทหารเข้าสู่ประเทศไทย และได้จับทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรไว้เป็นเชลยศึกจำนวนมาก จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ญี่ปุ่นได้ใช้เป็นที่กักกันเชลยศึกซึ่ง ประกอบด้วยชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส ฯลฯ ทหารเหล่านี้ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส เป็นที่น่าเวทนาต่อชาวอุบลราชธานีที่พบเห็นเป็นอย่างมาก

ด้วยความเป็นคนมีจิตเมตาสงสาร จึงได้พากันนำเอาอาหารเครื่องนุ่งห่มมาให้เชลยศึกเหล่านี้ แต่ก็ได้รับการขัดขวางจากทหารญี่ปุ่น ถึงขั้นทำร้ายลงโทษ แต่ชาวอุบลฯ ก็ยังแอบเอาอาหารและเครื่องใช้ไปให้เชลยศึกเหล่านี้ ด้วยความเมตตาอย่างไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น

ด้วยความดีดังกล่าว ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเป็นเชลยศึกเหล่านี้ ได้ถูกปลดปล่อย และได้ระลึกถึงคุณงามความดีของชาวอุบลราชธานี ที่มีจิตเมตตากรุณา จึงได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการระลึกว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขาได้เคยเป็นเชลยศึกอยู่ที่นี่ และได้รับความเมตตากรุณาจากชาวอุบลราชธานี จนทำให้มีกำลังในที่จะต่อสู้เพื่อให้ชีวิตรอดต่อไป และพร้อมใจกันให้นามอนุสาวรีย์แห่งนี้ว่า อนุสาวรีย์แห่งความดี (The Monument of Merit)

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-03.jpg

โดยในวันที่ 11 พฤศจิกายน ของทุกปี จะมีชาวต่างประเทศเช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ ได้เดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสักการะและให้ความสำคัญกับอนุสาวรีย์แห่งความดี ที่เชลยศึกและลูกหลาน ได้สร้างไว้เป็นอนุสรณ์

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-04.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-05.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-06.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-07.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-08.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-09.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-10.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-11.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-12.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-13.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-14.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-15.jpg