guideubon

 

พิธีฆ่านกหัสดีลิงค์ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558

นกหัสดีลิงค์-พิธีฆ่านก-01.jpg

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดพิธีฆ่านกหัสดีลิงค์ตามประเพณีโบราณ ในงานบำเพ็ญกุศล ออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตฺติ ป.ธ.6 น.ธ.เอก ค.บ.กิตติมศักดิ์ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และประธานสภาวิทยาเขตอุบลราชธานี

นกหัสดีลิงค์-พิธีฆ่านก-02.jpg