guideubon

 

พิธีฆ่านกหัสดีลิงค์ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558

นกหัสดีลิงค์-พิธีฆ่านก-01.jpg

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดพิธีฆ่านกหัสดีลิงค์ตามประเพณีโบราณ ในงานบำเพ็ญกุศล ออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตฺติ ป.ธ.6 น.ธ.เอก ค.บ.กิตติมศักดิ์ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และประธานสภาวิทยาเขตอุบลราชธานี

นกหัสดีลิงค์-พิธีฆ่านก-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511