guideubon

 

แผนผังขบวนฟ้อนรำ 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

231ปี-แผนผังฟ้อนรำ-01.jpg

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ถูกยกฐานะจากบ้านแจระแม ขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาไลประเทศราช เมื่อ พ.ศ.2335 และในปี พ.ศ.2566 นี้ เป็นปีครบรอบการสถาปนาจังหวัดอุบลราชธานี ครบ 231 ปี

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผู้ปกครองเมืองและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกยุคทุกสมัย ได้ร่วมกันพัฒนาเมืองจนเจริญรุ่งเรื่องมาถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2566 จังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดดำเนินกิจกรรมในทุกมิติ โดยบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วน และประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ภายใต้ชื่อกิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” โดย

โดยวันคล้ายวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานี และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมฟ้อนรำ "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม" ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23,100 คน ร่วมฟ้อนรำ จำนวน 3 บทเพลง (เวลาประมาณ 13 นาที) ประกอบด้วย
- เพลงอุบลราชธานี (3.30 นาที)
- เพลงออนชอนเมืองอุบลฯ (4.53 นาที)
- เพลงมาร์ชอุบลราชธานี (5.13 นาที)
การแต่งกาย
ชาย ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ผ้าขาวม้า คาดเอว ไม่จำกัดโทนสี
หญิง ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง นุ่งซิ่น ห่มสไบ ไม่จำกัดโทนสี

231ปี-แผนผังฟ้อนรำ-02.jpg

231ปี-แผนผังฟ้อนรำ-03.jpg

กำหนดการ

เวลา 08.30 น.
- ผู้ร่วมกิจกรรมขบวนฟ้อนรำ พร้อมกัน ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

เวลา 08.30-09.30 น.
- ผู้ร่วมกิจกรรมขบวนฟ้อนรำ เข้าประจำจุดตามแผนผัง จุดฟ้อนรำที่กำหนด

เวลา 09.30-09.45
- ซักซ้อมการฟ้อนรำ และเตรียมความพร้อม
(อำเภอ เริ่มฟ้อนรำ พร้อมกับจังหวัด)

เวลา 10.00 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัด และคู่สมรส เดินทางถึงบริเวณจัดกิจกรรม และเข้ายืนประจำจุดฟ้อนรำ
- ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมฟ้อนรำ จำนวน 3 บทเพลง (เวลาประมาณ 13 นาที)
- บันทึกภาพร่วมกัน
- เสร็จกิจกรรม

การแต่งกาย

ชาย ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ผ้าขาวม้า คาดเอว ไม่จำกัดโทนสี
หญิง ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง นุ่งซิ่น ห่มสไบ ไม่จำกัดโทนสี