guideubon

 

ประชาชน 23,100 คน ร่วมฟ้อนรำ ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย

อุบล231ปี-16กค66-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม .. ประชาชนร่วมฟ้อนรำ 23,100 คน ณ ทุ่งศรีเมือง ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานสำคัญ เนื่องในโอกาสครบ 231 ปี แห่งการสถาปนาจังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 ภายใต้ชื่อ “ 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม “ เพื่อร่วมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาเมืองอุบล ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 และเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี และรำลึกถึงบรรพชน ผู้สร้างบ้านแปลงเมือง สำนึกที่ดีต่อบ้านเกิดเมืองนอน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และร่วมพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

อุบล231ปี-16กค66-02.jpg

ในการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมการฟ้อนรำ 23,100 คน จากประชาชน 25 อำเภอ และกำหนดให้มีการฟ้อนรำ พร้อมกัน เวลา 10:00 น โดยมีเพลงประกอบท่ารำ 3 เพลง คือ เพลงอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเพลงประจำจังหวัด เพลงที่ 2 ออนซอนอุบลราชธานี และเพลงที่ 3 มาร์ชอุบลราชธานี ใช้เวลา 13 นาที ซึ่งมีประชาชนทุกภาคส่วนใน 25 อำเภอฟ้อนรำพร้อมกันโดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรศัพท์แห่งประเทศไทย(NBT) และเครือข่ายต่างๆเป็นระบบทางไกล ซึ่งประชาชนทั้งจังหวัดให้ความมือ และฟ้อนรำด้วยความรัก ความศรัทธา มีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นคนอุบลราชธานี

การจัดกิจกรรมฟ้อนรำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงแม้จะมีฝนตกอย่างโปรยปราย ผู้ร่วมกิจกรรมจนครบอย่างมีความสุข

นอกจากกิจกรรมฟ้อนรำ แล้ว จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงาน ได้นิทรรศการภาพเก่าเมืองอุบลราชธานี โดยจัดระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ เรื่องราว จากอดีตถึงปัจจุบัน (2335-2566) 231 ปี อุบลราชธานี มีความเปลี่ยนแปลง และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ โดยภาพเก่า เล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานี

อุบล231ปี-16กค66-03.jpg

สำหรับวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 มีพิธีการและกิจกรรม สำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคล เวลา 17:00-19:00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์ และมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยใช้พื้นที่ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และทุ่งศรีเมือง เป็นมณฑลพิธี มีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 231 รูป และชาวอุบลราชธานีทุกภาคส่วน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมด้านวิชาการ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมโดยจัดการประกวด กล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ ภาพฝัน เมืองอุบลราชธานีในอนาคต “ เพื่อเปิดโอกาสและเวทีการแสดงออกของเยาวชนคนรุ่นใหม่และแนวคิดในการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการจัดงานประเพณี วิถีชีวิตของประชาชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตอีกด้วย

จังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมแสดงออกถึงความกตัญญู มีความรัก ความสามัคคี ร่วมภาคภูมิใจกับ 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองแห่งธรรมะ และธรรมชาติ มีความเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องมาตามลำดับ


ปัญญา แพงเหล่า/รายงาน
16 กรกฎาคม 2566

อุบล231ปี-16กค66-04.jpg

อุบล231ปี-16กค66-05.jpg

อุบล231ปี-16กค66-06.jpg

อุบล231ปี-16กค66-07.jpg

อุบล231ปี-16กค66-09.jpg

อุบล231ปี-16กค66-08.jpg

อุบล231ปี-16กค66-10.jpg

อุบล231ปี-16กค66-11.jpg

อุบล231ปี-16กค66-12.jpg

อุบล231ปี-16กค66-13.jpg