guideubon

 

กำหนดการจัดงาน 231 ปี สถาปนาเมืองอุบลฯ ปี 2566

231ปี-กำหนดการ-01.jpg

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ถูกยกฐานะจากบ้านแจระแม ขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาไลประเทศราช เมื่อ พ.ศ.2335 และในปี พ.ศ.2566 นี้ เป็นปีครบรอบการสถาปนาจังหวัดอุบลราชธานี ครบ 231 ปี

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผู้ปกครองเมืองและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกยุคทุกสมัย ได้ร่วมกันพัฒนาเมืองจนเจริญรุ่งเรื่องมาถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2566 จังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดดำเนินกิจกรรมในทุกมิติ โดยบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วน และประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ภายใต้ชื่อกิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” โดย

โดยวันคล้ายวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมหามงคล แห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาจัตุรมุข สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

231ปี-กำหนดการ-02.jpg

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566

จัดแสดงนิทรรศการแสดงภาพถ่าย หัวข้อ "อุบลราชธานี จาก อดีต สู่ปัจจุบัน" ณ ศาลาจัตุรมุข สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (14-16 กรกฎาคม  2566)
รอบเช้า เวลา 09.30-11.00 น.
รอบบ่าย เวลา 13.30-15.30 น.
การแต่งกาย ชุดผ้าไทย หรือ ผ้าพื้นถิ่น

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566

เวลา 16.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย หัวข้อ "อุบลราชธานี จาก อดีต สู่ปัจจุบัน" ณ ศาลาจัตุรมุข สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 
การแต่งกาย ชุดผ้าไทย หรือ ผ้าพื้นถิ่น

เวลา 18.00 น. พิธีปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์ และสมโภช "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม" ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การแต่งกาย ชุดผ้าไทย หรือ ผ้าพื้นถิ่น

plan-231ปี-สถาปนาเมืองอุบล-01.jpg

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

เวลา 07.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร 231 รูป ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การแต่งกาย ชุดผ้าไทย หรือ ผ้าพื้นถิ่น

หมายเหตุ : ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และผู้เข้าร่วมพิธีฯ นำสิ่งของตักบาตรมาด้วยตนเอง

เวลา 10.00 น. กิจกรรมขบวนฟ้อนรำ "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม" ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมฟ้อนรำ จำนวน 3 บทเพลง (เวลาประมาณ 13 นาที) ประกอบด้วย
- เพลงอุบลราชธานี (3.30 นาที)
- เพลงออนชอนเมืองอุบลฯ (4.53 นาที)
- เพลงมาร์ชอุบลราชธานี (5.13 นาที)
การแต่งกาย
ชาย ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ผ้าขาวม้า คาดเอว ไม่จำกัดโทนสี
หญิง ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง นุ่งซิ่น ห่มสไบ ไม่จำกัดโทนสี

เวลา 11.00 น. กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ (นักเล่าเรื่อง) หัวข้อ "อุบลราชธานี ภาพฝัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ศาลาจัตุรมุข สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การแต่งกาย ชุดผ้าไทย หรือ ผ้าพื้นถิ่น

plan-231ปี-สถาปนาเมืองอุบล-02.jpg