guideubon

 

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรนารายณ์บรรทมสินธุ์ อ.น้ำยืน จ.อุบล

สมเด็จพระเทพ-เสด็จอุบล-01.jpg

วันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เว็บไซต์ไกด์อุบลขออัญเชิญพระฉายาลักษณ์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรภาพสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่ อ.น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2534 โดยมีนายชาติสง่า โมฬีชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในสมัยนั้น ถวายการต้อนรับ

สมเด็จพระเทพ-เสด็จอุบล-02.jpg

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 67 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2565

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ทรงพระเกษมสำราญ

สมเด็จพระเทพ-เสด็จอุบล-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511