guideubon

 

เทศน์สามัคคี 12 วัดรอบนอก ตะวันออกหัวสนามบิน

เทศน์สามัคคี-รอบนอก.jpg

การเทศน์ธรรมัสสวนะสามัคคี หรือการเทศน์สามัคคี ที่พุทธศานิกชนชาวอุบลฯ จัดขึ้น เกิดจากแรงศรัทธาเป็นอันดับแรก บางคนไปฟังทุกรอบ ทุกวัด กระทั่งมีวัดที่อยู่เขตรอบนอกหลายวัด ขอเข้าร่วมกับวัดรอบในเดิมด้วย แต่กลุ่มวัดรอบในมีจำนวนมากแล้ว วัดรอบนอกจึงไปตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นอีก 3 กลุ่ม ได้แก่ รอบนอกขามใหญ่ รอบนอกหัวสนามบิน และรอบนอกวาริน

สำหรับกลุ่มวัดรอบนอก ตะวันออกหัวสนามบิน มีจำนวนถึง 12 วัด ซึ่งปี พ.ศ.2558 นี้ กำหนดการฟังเทศน์ธรรมัสสวนะสามัคคี ดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 วัดตำแย

2. วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 วัดศรีประดู่

3. วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 วัดป่าเทพกิตติมุนี

4. วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 วัดศรีแสงทอง

5. วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 วัดทุ่งสว่าง

6. วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 วัดโนนหงส์ทอง

7. วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 วัดนิคมกิตติยาราม

8. วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 วัดป่ากิตติญาณโสภณ

9. วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 ศุนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก

10. วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 วัดโพธิ์ทอง

11. วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 วัดปลาดุก

12. วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 พุทธสถานพรหมวชิรญาณ สรุปกัณฑ์เทศน์