guideubon

 

11 ครั้ง แห่งความประทับใจ ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี

ในหลวงเสด็จอุบล-12.jpg

นับแต่ปี พ.ศ.2498 ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมพสกนิกรชาวอุบลราชธานีเป็นครั้งแรก จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2558 เป็นเวลา 60 ปี พอดี จังหวัดอุบลราชธานีจึงจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี" เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พสกนิกรชาวอุบลฯ 60,000 คน จะมาร่วมฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง และบริเวณพื้นที่โดยรอบ

ระยะเวลา 60 ปีนี้ หลายท่านอาจอยากทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งหมดกี่ครั้ง นายสุวิชช คูณผล ปราชญ์เมืองอุบลฯ เคยเขียนบทความไว้ใน นสพ.หอการค้า ฉบับเดือนมกราคม 2551 ( อ่านเรื่องเต็มได้ที่ http://www.guideubon.com/news/view.php?t=34&s_id=77&d_id=77 ) ได้ข้อสรุปจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 10 ครั้ง และภายหลังได้พบข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1 ครั้ง คือ เมื่อคราวเสด็จฯ กิ่งอำเภอเสนางนิคม จึงรวมเป็น 11 ครั้งด้วยกัน ไกด์อุบลขออนุญาตสรุป ดังนี้

ในหลวงเสด็จอุบล-01.jpg

ครั้งที่ 1 วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2498 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2498 เสด็จจากฯ จังหวัดร้อยเอ็ด สู่จังหวัดอุบลราชธานี ที่อำเภอยโสธร (สมัยนั้นยังเป็นอำเภอขึ้นตรงกับจังหวัดอุบลราชธานี)

ในหลวงเสด็จอุบล-02.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2498
- ทรงวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ที่เสียชีวิตจากสงคราม ณ ค่ายกองพลที่ 6
- ชาวอุบลราชธานีและ ผกก.ตชด.อบ.น้อมเกล้าฯ ถวายลูกช้างกำพร้าชื่อว่า "พลายบุญเลิศ"

ในหลวงเสด็จอุบล-10.jpg

- เสด็จฯ ไปวัดสุปัฎนารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) ชาวอุบลฯ น้อมเกล้าฯ ถวายการบายศรีสู่พระขวัญ 
- เสด็จฯ พลับพลาหน้าศาลากลางจังหวัด เยี่ยมราษฎรที่รอเฝ้าก่อนเช้าตรู่อย่างเนืองแน่น 

ในหลวงเสด็จอุบล-03.jpg

- เสด็จฯ อำเภอพิบูลมังสาหาร ทอดพระเนตรแก่งสะพือ และเยี่ยมราษฎร

ในหลวงเสด็จอุบล-11.jpg

ในหลวงเสด็จอุบล-04.jpg

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2498
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่งชมภูมิประเทศ 1 ชั่วโมง
- ขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ แก่งสะพือ เป็นการส่วนพระองค์

ในหลวงเสก็จอุบล-แก่งสะพือ-01.jpg

- เสด็จฯ เยี่ยม กองบัญชาการกองพลที่ 6
- เสด็จฯ เยี่ยมศูนย์กลางการอบรมการศึกษาผู้ใหญ่อุบลราชธานี (ศ.อ.ศ.อ)

ในหลวงเสด็จอุบล-05.jpg

ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2505 เสด็จฯเยี่ยมทหารมิตรประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มิถุนายน 2506 เสด็จฯ เยี่ยมทหารกองพลน้อยที่ 28 เครือจักรภพในการฝึกธนะรัชต์ ที่ จ.อุบลฯ

ครั้งที่ 4 วันที่ 29 มีนาคม 2511 เสด็จฯ ยกช่อฟ้า ผูกพัทธสีมา ตัดลูกนิมิตรวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

ในหลวงเสด็จอุบล-06.jpg

ครั้งที่ 5 วันที่ 30 กรกฎาคม 2512
- เสด็จฯ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร ประจำจังหวัดอุบลราชธานีที่ทุ่งศรีเมือง
- เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ที่วัดศรีอุบลรัตนาราม
- เสด็จฯ ประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลประจำจังหวัดสรรพสิทธิประสงค์

ในหลวงเสก็จอุบล-วัดศรีอุบล.jpg

ครั้งที่ 6 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2514
- เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนสิรินธร และโรงไฟฟ้าลำโดมน้อย พิบูลมังสาหาร
- พระราชทานเปิดโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

ในหลวงเสก็จอุบล-เขื่อนสิรินธร.jpg

ครั้งที่ 7 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2518 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านนาแวง และวัดโขงเจียมปุราณวาส อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ในหลวงเสด็จอุบล-07.jpg

ครั้งที่ 8 วันที่ 16 มกราคม 2519 เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ที่มุมศาลหลักเมืองทั้ง 4 ทิศ

ในหลวงเสด็จอุบล-13.jpg

ครั้งที่ 9 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2520 เสด็จฯ พระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน และเปิดค่ายลูกเสืออำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ในหลวงเสด็จอุบล-14.jpg

ครั้งที่ 10 วันที่ 16 มกราคม 2536 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรกิ่งอำเภอเสนางนิคม จังหวัดอุบลราชธานี

ในหลวงเสก็จอุบล-เสนางนิคม.jpg

ครั้งที่ 11 วันที่ 16 มกราคม 2536 เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ พระโพธิญาณเถระ (หลวงพ่อชา สุภัทโท) ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ในหลวงเสด็จอุบล-08.jpg

 

เรียบเรียงโดย ไกด์อุบลดอทคอม