guideubon

 

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จลำน้ำโขง เมืองอุบลฯ ครั้งแรก 10 เมษายน 2535

สมเด็จพระเทพ-ริมโขง-อุบล-01.jpg

สมเด็จพระเทพ-ริมโขง-อุบล-02.jpg

สมเด็จพระเทพ-ริมโขง-อุบล-03.jpg

ภาพแห่งความปลื้มปิติของชาวอุบลฯ เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จยังอำเภอโพธิไทร ประทับเรือพระที่นั่ง นปข. เป็นการเสด็จในลำน้ำโขงครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2535 โดยเสด็จจากท่าน้ำบ้านสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร ผ่านผาชัน สามพันโบก ไปยังบ้านดงนาอำเภอศรีเมืองใหม่  และบ้านปากลา อำเภอโขงเจียม ผู้ขับเรือพระที่นั่งคือ นอ. ประทีป ชื่นอารมย์ รน. ผบ. นปข. เขตอุบล (ปัจจุบันเป็นพลเรือโท เกษียณอายุราชการแล้ว) 

ภาพและเรื่องโดย นายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511