guideubon

 

ยิ่งยงมินิมาร์ท จับมือ UMT หนุนพนักงานเรียนฟรี มีวุฒิเพิ่ม

UMT-ยิ่งยงมินิมาร์ท-01.jpg

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ที่ศูนย์การค้า Y Square จังหวัดอุบลราชธานี บริษัท ยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด  จับมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาหลักสูตร “ธุรกิจค้าปลีก” ระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมี ดร.วิสุทธิ์ เวียงสมุทร, ดร.เปรมยุดา ลุสมบัติ, อาจารย์ชัชฎาภรณ์ ทวีบุตร , อาจารย์จันทร์ฉาย ไชยศร, คุณไพบูลย์ จงสุวัฒน์ (กรรมการผู้จัดการ) คุณพสธร จงสุวัฒน์ (ผู้จัดการทั่วไป), คุณพรยศ จงสุวัฒน์ (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป), และ รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ อธิการบดีกิตติคุณ ดร. จินติยา จินารัตน์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมลงนามและเป็นพยาน ในการทำ MOU ครั้งนี้

พสธร-จงสุวัฒน์-01.jpg

คุณพสธร จงสุวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด กล่าวกับไกด์อุบลว่า ด้วยผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะ ความรู้ และศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน จึงสนับสนุนพนักงานบริษัท ยิ่งยง มินิมาร์ท ที่มีวุฒิการศึกษา ม.3 ให้สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรธุรกิจค้าปลีก ได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเริ่มหลักสูตรได้ในปีการศึกษา 2565 นี้

คุณพสธร จงสุวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ยิ่งยง มินิมาร์ท มีพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.3 ประมาณ 700 คน ส่วนใหญ่ต้องออกจากระบบการศึกษา เพราะต้องทำงานหาเลี้ยงชีพและครอบครัว หากคนกลุ่มนี้มีโอกาสศึกษาต่อ เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพต่อไปได้อีก จึงอยากสนับสนุนให้ได้เรียนต่อโดยไม่กระทบกับการทำงานและรายได้

ประกอบกับทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ กำลังจัดทำหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก ซึ่งพนักงานของยิ่งยงมินิมาร์ท สามารถเรียนออนไลน์ได้ โดยเก็บชั่วโมงเรียนให้ครบตามที่กำหนดจึงมีสิทธิสอบวัดผล จากนั้นในภาคปฏิบัติหรือฝึกงาน จะใช้การประเมินจากการทำงานที่กำลังทำอยู่ เมื่อผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดในหลักสูตร ก็จะได้รับวุฒิบัตร ปวช. สามารถนำไปเพิ่มคุณวุฒิของตนได้ต่อไป

UMT-ยิ่งยงมินิมาร์ท-02.jpg

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดีที่สุดที่ทางยิ่งยงมินิมาร์ท มอบให้กับพนักงาน เนื่องจากเป็นการเรียนต่อเพิ่มวุฒิการศึกษา โดยที่พนักงานยังสามารถทำงานหารายได้ไปด้วย และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียนแต่อย่างใด ที่สำคัญ สวัสดิการนี้ ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน เมื่อเรียนจบวุฒิการศึกษาชั้น ปวช. แล้ว จะยังคงทำงานกับยิ่งยงมินิมาร์ทต่อ หรือจะลาออกไปประกอบอาชีพที่อื่นก็ได้

"เราอยากให้ทุกคนได้เรียนต่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเอง" คุณพสธร จงสุวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยิ่งยง มินิมาร์ท จำกัด กล่าวปิดท้ายกับไกด์อุบล

UMT-ยิ่งยงมินิมาร์ท-03.jpg