guideubon

 

นายกฯ โพสต์ X ห่วงคนอุบลฯ เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

นายก-ห่วงคนอุบล-02.jpg

วันที่ 5 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวอุบลฯ ทางสื่อออนไลน์ X ความว่า

จ.อุบลราชธานี มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเขมราฐ และโพธิ์ไทร เพราะน้ำบาดาลไม่สามารถขุดเจาะได้ดี รวมไปถึงการที่จะผันน้ำจากแม่น้ำโขงก็ยังไม่สามารถทำได้ พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากครับ ผมจึงให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องไปหาแนวทางแก้ไข เพื่อจัดสรรน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างพอเพียงครับ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511