guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงาน World Glaucoma Day 2019 วันต้อหินโลก

วันต้อหินโลก-สรรพสิทธิประงค์-อุบล-01.jpg

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน Glaucoma Day 2019 วันต้อหินโลก จัดโดยกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ภายใต้ชื่องาน "รวมพลัง ระวังต้อหิน!!!" โดยมี พญ.สุดารัตน์  นเรนทร์พิทักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา พร้อมด้วยคณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ณ บริเวณชั้น 4 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

วันต้อหินโลก-สรรพสิทธิประงค์-อุบล-02.jpg

ภายหลังพิธีเปิดงานแล้ว ประธานในพิธีได้ให้เกียรติเดินชมการปฏิบัติงานของจักษุแพทย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมให้กำลังใจ โดยบางจุดได้ลองทดสอบเป็นผู้รับบริการด้วย สร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก

สุดารัตน์-นเรนทร์พิทักษ์-01.jpg

พญ.สุดารัตน์ นเรนทร์พิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา กล่าวว่า เนื่องจากต้อหินเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดตาบอดแบบถาวรเป็นอันดับหนึ่งของทั่วโลก ในจํานวนของผู้ที่ตาบอดทั่วโลกประมาณ 60 ล้านคนนั้น เกิดจากต้อหินถึงประมาณ 7 ล้านคน ทั้งทั้งที่ 80% ของผู้เป็นต้อหินสามารถป้องกันไม่ให้ตาบอดได้ ถ้าตรวจพบและรักษาตั้งแต่ระยะแรก ในประเทศที่พัฒนาแล้ว คนที่เป็นต้อหินเกินครึ่ง ไม่ทราบว่าตนเองเป็นต้อหิน ส่วนในประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างประเทศไทย อาจจะมีคนที่เป็นต้อหินแต่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นอยู่ถึง 90%

วันต้อหินโลก-สรรพสิทธิประงค์-อุบล-03.jpg

สมาคมต้อหินโลกได้กําหนดให้วันต้อหินโลก เป็นวันที่ 12 มีนาคมของทุกปี กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการดูแลรักษาผู้ป่วยต้อหินในเขตอีสานใต้ จึงได้ร่วมมือกับชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย จัดรณรงค์วันต้อหินโลกขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปมีความตื่นตัวเอง ตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจคัดกรองต้อหินในเวลาที่เหมาะสม ทั้งยังให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องของอันตรายของโรคนี้ และให้ทราบว่า หากได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้ว จะสามารถช่วยถนอมสายตาให้คงอยู่มากที่สุด และนานที่สุดได้

วันต้อหินโลก-สรรพสิทธิประงค์-อุบล-04.jpg

กิจกรรมในวันนี้ นอกจากการตรวจคัดกรองโรคต้อหินให้กับผู้สนใจเข้ารับบริการจำนวน 120 คนแล้ว ยังให้บริการตรวจความดันลูกตา และถ่ายภาพจอตา ฟรี!!

วันต้อหินโลก-สรรพสิทธิประงค์-อุบล-05.jpg

การจัดนิทรรศการต้อหิน และเวทีเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชน อาทิ

- ต้อหินคืออะไร ใครเป็นแล้วต้องตาบอดทุกคนจริงหรือ โดย พญ.ประภาพรรณ ตรวจพล จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน

- ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับต้อหิน โดย พญ.สิริพร เหลืองรุ่งโรจน์

- หยอดยาอย่างไรห่างไกลต้อหิน โดย เภสัชกรหญิงอภิญญา รุจิรกฤตย์ และ พญ.เสาวนีย์ วรนิทัศน์

วันต้อหินโลก-สรรพสิทธิประงค์-อุบล-06.jpg

ทั้งนี้ ในปัจจุบันคาดว่ามีคนไทยป่วยเป็นต้อหินแล้วจำนวนเกือบ 3 ล้านคน นับเป็นโรคที่รุนแรงและทำให้ตาบอดโดยไม่รู้ตัว โดยพบมากที่สุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และน้อยที่สุดคือภาคใต้ จัดว่ารุนแรงกว่าโรคต้อกระจก และโรคเบาหวานขึ้นตา โดยผู้ป่วย 9 ใน 10 ราย จะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคต้อหิน อาการของผู้ป่วยจะค่อยๆ สูญเสียการมองเห็น พบว่าเป็นสาเหตุสำคัญของอาการตาบอด โดยกลุ่มเสี่ยงจะมีอายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป หรือคนในครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคดังกล่าว

วันต้อหินโลก-สรรพสิทธิประงค์-อุบล-07.jpg

อายุและประวัติครอบครัว ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ยิ่งคนไทยมีอายุยืนขึ้น ก็ยิ่งมีอัตราการเป็นโรคต้อหินสูงขึ้น แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดของต้อหิน คือการไม่รู้ตัวว่าตนป่วยเป็นโรค ในระยะแรก จะไม่มีอาการใดๆ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ประสาทตาถูกทำลายไปมากแล้ว และเมื่อโรคลุกลามไปมาก การรักษาก็มักไม่ได้ผล โรคต้อหินเป็นภัยเงียบที่น่ากลัว และทำลายคุณภาพชีวิตในระยะยาว นำมาซึ่งความทุกข์ และคุณภาพชีวิตที่ด้อยลงอย่างมากเมื่อสูญเสียสายตา การตรวจพบโรคในระยะเริ่มแรก จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยตาบอด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น

วันต้อหินโลก-สรรพสิทธิประงค์-อุบล-08.jpg

ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง หรือผู้สนใจต้องการตรวจสุขภาพตา สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ

วันต้อหินโลก-สรรพสิทธิประงค์-อุบล-09.jpg

วันต้อหินโลก-สรรพสิทธิประงค์-อุบล-10.jpg