guideubon

 

ชาวอุบลฯ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด คนที่ 60 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์

สฤษดิ์-วิฑูรย์-ผวจ-อุบล-01.jpg

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ พร้อมด้วยนางยุภาพร วิฑูรย์ ภรรยา เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจวนผู้ว่าราชการหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด พ่อค้าประชาชน ร่วมให้การต้อนรับแสดงความยินดี เป็นจำนวนมาก

สฤษดิ์-วิฑูรย์-ผวจ-อุบล-02.jpg

สำหรับประวัติของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ พ่อเมืองอุบลราชธานีคนที่ 60 ปัจจุบันอายุ 57 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ระดับอุดมศึกษา จบรัฐศาสตร์บัณฑิตการปกครอง เกียรตินิยมอันดับ 2 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สฤษดิ์-วิฑูรย์-ผวจ-อุบล-03.jpg

ประวัติการทำงาน เริ่มจากการเป็นปลัดอำเภอแม่ริม จังหวัดน่าน ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปลัดอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ป้องกันจังหวัดปทุมธานี หัวหน้ากลุ่มงานแผนและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง จากนั้นขึ้นเป็นนายอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการส่งเสริมการทะเบียนและบัตร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงาน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จากนั้นขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ก่อนจะย้ายมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 1 ตุลาคม 2560